• მთავარი
 • მუნიციპალიტეტი
 • მერია
 • საკრებულო
 • აქტები
 • საჯარო ინფორმაცია
 • კონტაქტი
 • KA EN

  არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირები


  საქართველოს ორგანული კანონის "ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსით" განსაზღვრული მუნიციპალიტეტის საკუთარი და კანონმდებლობის შესაბამისად მუნიციპატეტისათვის დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად დუშეთის მუნიციპალიტეტის მიერ სხვადასხვა დროს დაფუძნებულია და ფუნქციონირებს შემდეგი არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირები:

  ა(ა)იპ "დუშეთის მუნიციპალიტეტის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრი"
  საიდენტიფიკაციო კოდი: 229325094
  იურიდიული მისამართი: საქართველო, დუშეთი, შოთა რუსთაველის, ქ. N27
  ხელმძღვანელობაზე/წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი: ირმა წიკლაური
  საკონტაქტო ტელეფონი: 595 50 50 47

  ა(ა)იპ "დუშეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი"
  საიდენტიფიკაციო კოდი 229325101
  იურიდიული მისამართი საქართველო, დუშეთი, შ. რუსთაველის ქ.,№27
  ხელმძღვანელობაზე/წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი: მარიკა ოთარაშვილი
  საკონტაქტო ტელეფონი: 0 (346) 22 19 83

  ა(ა)იპ "დუშეთის მუნიციპალიტეტის სასპორტო გაერთიანება"
  საიდენტიფიკაციო კოდი: 429320745
  იურიდიული მისამართი: საქართველო, დუშეთი, სტალინის ქ., №27
  ხელმძღვანელობაზე/წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი: გია პაპუკაშვილი
  საკონტაქტო ტელეფონი: 557 49 09 96

  ა(ა)იპ "დუშეთის მუნიციპალიტეტის ალ. როინაშვილის სახელობის საბიბლიოთეკო გაერთიანება"
  საიდენტიფიკაციო კოდი: 229325717
  იურიდიული მისამართი: საქართველო, დუშეთი. ერეკლე II-ის ქ. №17
  ხელმძღვანელობაზე/წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი: ნაირა თეთრუაშვილი
  საკონტაქტო ტელეფონი: 599 33 72 55

  ა(ა)იპ "დუშეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური"
  საიდენტიფიკაციო კოდი: 429320790
  იურიდიული მისამართი: საქართველო, დუშეთი, კოსტავას ქ., №23
  ხელმძღვანელობაზე/წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი: გოდერძი შერმადინი
  საკონტაქტო ტელეფონი: 577 62 75 84  

  ა(ა)იპ "დუშეთის მუნიციპალიტეტის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის და ტურიზმის განვითარების ცენტრი"
  საიდენტიფიკაციო კოდი: 429321995
  იურიდიული მისამართი: საქართველო, დუშეთი, კოსტავას ქ., N 34
  ხელმძღვანელობაზე/წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი: ბაბუა ალუდაური
  საკონტაქტო ტელეფონი: 557 32 17 48

  ა(ა)იპ "საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის დუშეთის მუნიციპალური ცენტრი"
  საიდენტიფიკაციო კოდი 229326280
  იურიდიული მისამართი საქართველო, დუშეთი, სტალინის ქ., N69
  ხელმძღვანელობაზე/წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი: თამარ ანდრიაშვილი
  საკონტაქტო ტელეფონი: 0 (346) 22 19 50

  ა(ა)იპ "უფასო სასადილო მზრუნველობამოკლებულთათვის"
  საიდენტიფიკაციო კოდი 229325389
  იურიდიული მისამართი საქართველო, დუშეთი, ერეკლე II-ის ქ., №17
  ხელმძღვანელობაზე/წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი: თამარ კარიაული
  საკონტაქტო ტელეფონი: 598 36 38 04

  ა(ა)იპ "დუშეთის წყალი"
  საიდენტიფიკაციო კოდი 429324714
  იურიდიული მისამართი საქართველო, ქ. დუშეთი, კოსტავას ქ., N23
  ხელმძღვანელობაზე/წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი: დირექტორი ვანო ამირიძე
  საკონტაქტო ტელეფონი: 598 72 76 31

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის მიერ მცხეთის, თიანეთის, ყაზბეგის, ახალგორის მუნიციპალიტეტებთან ერთად, ერთობლივად დაფუძნებულია
  ა(ა)იპ ინვესტიციების და ჰუმანიტარული პროექტების გაერთიანება
  საიდენტიფიკაციო კოდი: 436036610
  იურიდიული მისამართი: საქართველო, მცხეთა, დ. აღმაშენებლის ქ., №99, ბ.8
  ხელმძღვანელობაზე/წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი: გიორგი ატაშვილი
  საკონტაქტო ტელეფონი: 599 48 48 84