არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირები
საქართველოს ორგანული კანონის "ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსით" განსაზღვრული მუნიციპალიტეტის საკუთარი და კანონმდებლობის შესაბამისად მუნიციპატეტისათვის დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად დუშეთის მუნიციპალიტეტის მიერ სხვადასხვა დროს დაფუძნებულია და ფუნქციონირებს შემდეგი არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირები:

ა(ა)იპ "დუშეთის მუნიციპალიტეტის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრი"
საიდენტიფიკაციო კოდი: 229325094
იურიდიული მისამართი: საქართველო, დუშეთი, შოთა რუსთაველის, ქ. N27
ხელმძღვანელობაზე/წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი: ნადა ბიძინაშვილი
საკონტაქტო ტელეფონი: 0 (346) 22 18 05

ა(ა)იპ "დუშეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი"
საიდენტიფიკაციო კოდი 229325101
იურიდიული მისამართი საქართველო, დუშეთი, შ. რუსთაველის ქ.,№27
ხელმძღვანელობაზე/წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი: მარიკა ოთარაშვილი
საკონტაქტო ტელეფონი: 0 (346) 22 19 83

ა(ა)იპ "დუშეთის მუნიციპალიტეტის სასპორტო გაერთიანება"
საიდენტიფიკაციო კოდი: 429320745
იურიდიული მისამართი: საქართველო, დუშეთი, სტალინის ქ., №27
ხელმძღვანელობაზე/წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი: გია პაპუკაშვილი
საკონტაქტო ტელეფონი: 557 49 09 96

ა(ა)იპ "დუშეთის მუნიციპალიტეტის ალ. როინაშვილის სახელობის საბიბლიოთეკო გაერთიანება"
საიდენტიფიკაციო კოდი: 229325717
იურიდიული მისამართი: საქართველო, დუშეთი. ერეკლე II-ის ქ. №17
ხელმძღვანელობაზე/წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი: ნაირა თეთრუაშვილი
საკონტაქტო ტელეფონი: 0 (346) 22 18 68

ა(ა)იპ "დუშეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური"
საიდენტიფიკაციო კოდი: 429320790
იურიდიული მისამართი: საქართველო, დუშეთი, კოსტავას ქ., №23
ხელმძღვანელობაზე/წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი: ზაზა ვალიშვილი
საკონტაქტო ტელეფონი: 0 (346) 22 17 14

ა(ა)იპ "დუშეთის მუნიციპალიტეტის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის და ტურიზმის განვითარების ცენტრი"
საიდენტიფიკაციო კოდი: 429321995
იურიდიული მისამართი: საქართველო, დუშეთი, კოსტავას ქ., N 34
ხელმძღვანელობაზე/წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი: ბაბუა ალუდაური
საკონტაქტო ტელეფონი: 557 32 17 48

ა(ა)იპ "საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის დუშეთის მუნიციპალური ცენტრი"
საიდენტიფიკაციო კოდი 229326280
იურიდიული მისამართი საქართველო, დუშეთი, სტალინის ქ., N69
ხელმძღვანელობაზე/წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი: თამარ ანდრიაშვილი
საკონტაქტო ტელეფონი: 0 (346) 22 19 50

ა(ა)იპ "უფასო სასადილო მზრუნველობამოკლებულთათვის"
საიდენტიფიკაციო კოდი 229325389
იურიდიული მისამართი საქართველო, დუშეთი, ერეკლე II-ის ქ., №17
ხელმძღვანელობაზე/წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი: თამარ კარიაული
საკონტაქტო ტელეფონი: 0(346) 22 18 65

ა(ა)იპ "დუშეთის წყალი"
საიდენტიფიკაციო კოდი 429324714
იურიდიული მისამართი საქართველო, ქ. დუშეთი, კოსტავას ქ., N23
ხელმძღვანელობაზე/წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი: დირექტორი ვანო ამირიძე
საკონტაქტო ტელეფონი: 558 72 76 31

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მიერ მცხეთის, თიანეთის, ყაზბეგის, ახალგორის მუნიციპალიტეტებთან და სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციასთან ერთად, ერთობლივად დაფუძნებულია
ა(ა)იპ მცხეთა-მთიანეთის რეგიონული განვითარების სააგენტო
საიდენტიფიკაციო კოდი: 436253876
იურიდიული მისამართი: საქართველო, ქ. მცხეთა, აღმაშენებლის ქ., N 73
ხელმძღვანელობაზე/წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი: შალვა გივიშვილი
საკონტაქტო ტელეფონი: 577 53 33 22

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მიერ მცხეთის, თიანეთის, ყაზბეგის, ახალგორის მუნიციპალიტეტებთან ერთად, ერთობლივად დაფუძნებულია
ა(ა)იპ ინვესტიციების და ჰუმანიტარული პროექტების გაერთიანება
საიდენტიფიკაციო კოდი: 436036610
იურიდიული მისამართი: საქართველო, მცხეთა, დ. აღმაშენებლის ქ., №99, ბ.8
ხელმძღვანელობაზე/წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი: გიორგი ატაშვილი
საკონტაქტო ტელეფონი: 599 48 48 84


FaceBook Twitter Google