მიმდინარე წლის ბიუჯეტი
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 დეკემბრის N40 დადგენილება "დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" (კონსოლიდირებული ვერსია, 15/08/2018 მდგომარეობით)
FaceBook Twitter Google