მიმდინარე წლის ბიუჯეტი
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის N35 დადგენილება "დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" (კონსოლიდირებული ვერსია, 21/01/2019 მდგომარეობით)
FaceBook Twitter Google