საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი
დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 30 იანვრის ბრძანებით, მერიაში განსაზღვრულია საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისა და ინფორმაციის პრაქტიკულ გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი პირი - ადმინისტრაციული სამსახურის საინფორმაციო განყოფილების უფროსი თინათინ ცოცხალაშვილი. 

საკონტაქტო ინფორმაცია:
+995 595 15 64 85
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

FaceBook Twitter Google