გვერდები
საზოგადოებასთან ურთიერთობა
მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საზგადოებასთან ურთიერთობის (PR) მენეჯერი - ზეინაბ პაპიაშვილი.

საკონტაქტო ინფორმაცია:
☏ +995 591 71 27 07
☏  0 346 22 19 87
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
FaceBook Twitter Google