მერის ბრძანებები


2019 წლის 16 აპრილის ბრძანება ელექტრონული აუქციონის გამოცხადების თაობაზე

2019 წლის 1 მაისის ბრძანება დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ცალკეული ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად ღია კონკურსის გამოცხადების თაობაზე

2019 წლის 12 აპრილის ბრძანება ელექტრონული აუქციონის გამოცხადების თაობაზე

2019 წლის 27 თებერვლის ბრძანება ელექტრონული აუქციონის გამოცხადების თაობაზე

ბრძანება დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ანანურის დასახლების საერთო კრების მოწვევის შესახებ

ბრძანება ელექტრონული აუქციონის გამოცხადების თაობაზე

ბრძანება ელექტრონული აუქციონის გამოცხადების თაობაზე
FaceBook Twitter Google