საკრებულოს დადგენილებები

საკრებულოს დადგენილებები იხილეთ საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე


დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 დეკემბრის N 26 დადგენილება

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 დეკემბრის N 25 დადგენილება


დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2020 წლის 2 სექტემბრის N 23 დადენილება

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 27 აგვისტოს N 22 დადგენილება ქალაქ დუშეთის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა ცვლილების დადასტურება

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 27 აგვისტოს N 21 დადგენილება

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 10 აგვისტო N 20 დადგენილება


დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 10 აგვისტო N 18 დადგენილება


დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 5 ივნისის N 17 დადგენილება

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 5 ივნისის N 16 დადგენილება


დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 5 ივნისის N 15 დადგენილება

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 5 ივნისის N 14 დადგენილება

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 5 ივნისის N 13 დადგენილება


დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 18 მაისი N 12 დადგენილება

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 18 მაისი N 11 დადგენილება

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 28 აპრილის N 10 დადგენილება

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 28 აპრილის N 9 დადგენილება


დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 18 მარტის N 8 დადგენილება

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 18 მარტის N 7 დადგენილება


დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 თებერვლის N 6 დადგენილება

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 თებერვლის N 5 დადგენილება

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 თებერვლის N 4 დადგენილება

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 თებერვლის N 3 დადგენილება


დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 17 იანვრის N 2 დადგენილება

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 17 იანვრის N 1 დადგენილება


დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 26 დეკემბრის N 25 დადგენილება

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 26 დეკემბრის N 24 დადგენილება

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 16 დეკემბრის N 23 დადგენილება


დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 11 დეკემბრის N 22 დადგენილება  დანართი

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 21 ნოემბრის N 21 დადგენილება დანართი

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 21 ოქტომბრის N 20 დადგენილება

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 20 სექტებრის N 19 დადგენილება

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 9 სექტემბრის N 18 დადგენილება

დაშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 9 აგვისტოს N 17 დადგენილება

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 16 ივლისი N 16 დადგენილება

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 25 ივნისის N 15 დადგენილება

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 16 მაისის N 14  დადგენილება

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 16 მაისის N 13 დადგენილება


დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 19 აპრილის N 12 დადგენილება


დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 19 აპრილის N 11 დადგენილება


დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 5 აპრილის N 10 დადგენილება

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 5 აპრილის N 9 დადგენილება

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 22 მარტის N 8 დადგენილება

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 7 მარტის N 7 დადგენილებ

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 1 მარტის N 6 დადგენილება

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 1 მარტის N 5 დადგენილება

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 1 მარტის N 4 დადგენილება

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 1 თებერვლის N 3 დადგენილება

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 18 იანვრის N 2 დადგენილება

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 18 იანვრის N 1 დადგენილება

FaceBook Twitter Google