საკრებულოს დადგენილებები

საკრებულოს დადგენილებები იხილეთ საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე


დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 20 სექტებრის N 19 დადგენილება

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 9 სექტემბრის N 18 დადგენილება

დაშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 9 აგვისტოს N 17 დადგენილება

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 16 ივლისი N 16 დადგენილება

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 25 ივნისის N 15 დადგენილება

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 16 მაისის N 14  დადგენილება

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 16 მაისის N 13 დადგენილება


დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 19 აპრილის N 12 დადგენილება


დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 19 აპრილის N 11 დადგენილება


დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 5 აპრილის N 10 დადგენილება

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 5 აპრილის N 9 დადგენილება

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 22 მარტის N 8 დადგენილება

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 7 მარტის N 7 დადგენილებ

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 1 მარტის N 6 დადგენილება

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 1 მარტის N 5 დადგენილება

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 1 მარტის N 4 დადგენილება

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 1 თებერვლის N 3 დადგენილება

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 18 იანვრის N 2 დადგენილება

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 18 იანვრის N 1 დადგენილება

FaceBook Twitter Google