საკრებულოს განკარგულებები


დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 11 დეკემბრის N 61 განკარგულება;

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 11 დეკემბრის N 60 განკარგულება;

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 11 დეკემბრის N 59 განკარგულება;

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 11 დეკემბრის N 58 განკარგულება;

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 11 დეკემბრის N 57 განკარგულება;

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 11 დეკემბრის N 56 განკარგულება;

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 11 დეკემბრის N 55 განკარგულება;

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 11 დეკემბრის N 54 განკარგულება;

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 11 დეკემბრის N 53 განკარგულება;   დანართი N1

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 21 ნოემბრის N 52 განკარგულება;

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 21 ნოემბრის N 51 განკარგულება;

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 21 ნოემბრის N 50 განკარგულება;

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 21 ნოემბრის N 49 განკარგულება;

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 21 ნოემბრის N 48 განკარგულება;

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 21 ნოემბრის N 47 განკარგულება;

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 21 ნოემბრის N 46 განკარგულება;

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 21 ნოემბრის N 45 განკარგულება;


დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 21 ოქტომბრის N 44 განკარგულება;

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 21 ოქტომბრის N 43 განკარგულება;

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 21 ოქტომბრის N 42 განკარგულება;

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 21 ოქტომბრის N 41 განკარგულება;

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 21 ოქტომბრის N 40 განკარგულება;

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 21 ოქტომბრის N 39 განკარგულება;

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 9 სექტემბრის N 38 განკარგულება;


დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 9 სექტემბრის N 37 განკარგულება;
ორთოფოთო ნიკოლოზ თურმანაულის;

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 9 სექტემბრის N 36 განკარგულება;


დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 9 სექტემბრის N 35 განკარგულება;

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 9 სექტემბრის N 34 განკარგულება;

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 9 სექტემბრის N 33 განკარგულება;

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 9 აგვისტოს N 32 განკარგულება;

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 9 აგვისტოს N 31 განკარგულება;

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 16 ივლისის N 30 განკარგულება;

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 16 ივლისის N 29 განკარგულება;

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 25 ივნისის N 28 განკარგულება; დანართი 1

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 25 ივნისის N 27 განკარგულება;

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 30 მაისის N 26 განკარგულება;

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 30
მაისის N 25 განკარგულება;

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 30 მაისის N 24 განკარგულება;

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 16 მაისის N 23 განკარგულება;

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 16 მაისის N 22 განკარგულება;

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 19 აპრილის N 21 განკარგულება;

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 5 აპრილის N 20 განკარგულება;

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 5 აპრილის N 19 განკარგულება;

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 5 აპრილის N 18 განკარგულება;

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 5 აპრილის N 17 განკარგულება;

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 5 აპრილის N 16 განკარგულება;
დანართი N1;

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 5 აპრილის N 15 განკარგულება;

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 22 მარტის N 14 განკარგულება;

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 7 მარტის N 13 განკარგულება;

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 7 მარტის N 12 განკარგულება;

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 7 მარტის N 11 განკარგულება;

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 7 მარტის N 10 განკარგულება;

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 7 მარტის N 9 განკარგულება;

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 1 მარტის N 8 განკარგულება;


დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 1 მარტის N 7 განკარგულება;

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 1 მარტის N 6 განკარგულება;

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 1 თებერვლის N 5 განკარგულება;

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 1 თებერვლის N 4 განკარგულება;

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 18 იანვრის N 3 განკარგულება;

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 18 იანვრის N 2 განკარგულება;

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 18 იანვრის N 1 განკარგულება;

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის N 51 განკარგულება;

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის N 50 განკარგულება;

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის N 49 განკარგულება;

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 14 დეკემბრის N 48 განკარგულება;


დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 14 დეკემბრის N 47 განკარგულება;

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 14 დეკემბრის N 46 განკარგულება;

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 14 დეკემბრის N 45 განკარგულება;

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 ნოემბრის N 44 განკარგულება;

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 ნოემბრის N 43 განკარგულება;

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 ნოემბრის N 42 განკარგულება;

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 ნოემბრის N 41 განკარგულება;

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 ნოემბრის N 40 განკარგულება;

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 ნოემბრის N 39 განკარგულება;

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 ნოემბრის  N 38 განკარგულება;

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 24 ოქტომბრის N 37 განკარგულება;


დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 სექტემბრის N 35 განკარგულება;FaceBook Twitter Google