საკრებულოს განკარგულებები
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 ნოემბრის N 44 განკარგულება;

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 ნოემბრის N 43 განკარგულება;

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 ნოემბრის N 42 განკარგულება;

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 ნოემბრის N 41 განკარგულება;

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 ნოემბრის N 39 განკარგულება;

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 ნოემბრის  N 38 განკარგულება;

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 24 ოქტომბრის N 37 განკარგულება;


დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 სექტემბრის N 35 განკარგულება;FaceBook Twitter Google