საკრებულოს განკარგულებებიდუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 18 მარისის N 11 განკარგულება

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 28 აპრილის N 10 განკარგულება

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 30 მარტის N 9 განკარგულება


დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 30 მარტის N 8 განკარგულება

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 18 მარტის N 7 განკარგულება

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 18 მარტის N 6 განკარგულება დანართი N 1

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 9 მარტის N 5 განკარგულება

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 9 მარტის N 4 განკარგულება

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 თებერვლის N 3 განკარგულება

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 თებერვლის N 2 განკარგულება

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 17 იანვრის N 1 განკარგულება

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 26 დეკემბერი N 68 განკარგულება

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 26 დეკემბერი N 67 განკარგულება

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 26 დეკემბერი N 66 განკარგულება

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 16 დეკემბერი N 65 განკარგულება დანართი N 1

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 16 დეკემბერი N 64 განკარგულება

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 16 დეკემბერი N 63 განკარგულება

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 16 დეკემბერი N 62 განკარგულება

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 11 დეკემბრის N 61 განკარგულება

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 11 დეკემბრის N 60 განკარგულება

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 11 დეკემბრის N 59 განკარგულება

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 11 დეკემბრის N 58 განკარგულება

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 11 დეკემბრის N 57 განკარგულება

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 11 დეკემბრის N 56 განკარგულება

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 11 დეკემბრის N 55 განკარგულება

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 11 დეკემბრის N 54 განკარგულება

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 11 დეკემბრის N 53 განკარგულება დანართი N1

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 21 ნოემბრის N 52 განკარგულება

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 21 ნოემბრის N 51 განკარგულება

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 21 ნოემბრის N 50 განკარგულება

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 21 ნოემბრის N 49 განკარგულება

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 21 ნოემბრის N 48 განკარგულება

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 21 ნოემბრის N 47 განკარგულება

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 21 ნოემბრის N 46 განკარგულება

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 21 ნოემბრის N 45 განკარგულება


დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 21 ოქტომბრის N 44 განკარგულება

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 21 ოქტომბრის N 43 განკარგულება

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 21 ოქტომბრის N 42 განკარგულება

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 21 ოქტომბრის N 41 განკარგულება

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 21 ოქტომბრის N 40 განკარგულება

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 21 ოქტომბრის N 39 განკარგულება

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 9 სექტემბრის N 38 განკარგულება


დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 9 სექტემბრის N 37 განკარგულება
ორთოფოტო ნიკოლოზ თურმანაულის;

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 9 სექტემბრის N 36 განკარგულება


დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 9 სექტემბრის N 35 განკარგულება

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 9 სექტემბრის N 34 განკარგულება

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 9 სექტემბრის N 33 განკარგულება

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 9 აგვისტოს N 32 განკარგულება

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 9 აგვისტოს N 31 განკარგულება

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 16 ივლისის N 30 განკარგულება

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 16 ივლისის N 29 განკარგულება

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 25 ივნისის N 28 განკარგულება დანართი 1

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 25 ივნისის N 27 განკარგულება

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 30 მაისის N 26 განკარგულება

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 30
მაისის N 25 განკარგულება

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 30 მაისის N 24 განკარგულება

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 16 მაისის N 23 განკარგულება

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 16 მაისის N 22 განკარგულება

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 19 აპრილის N 21 განკარგულება

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 5 აპრილის N 20 განკარგულება

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 5 აპრილის N 19 განკარგულება

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 5 აპრილის N 18 განკარგულება

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 5 აპრილის N 17 განკარგულება

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 5 აპრილის N 16 განკარგულება
დანართი N1;

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 5 აპრილის N 15 განკარგულება

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 22 მარტის N 14 განკარგულება

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 7 მარტის N 13 განკარგულება

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 7 მარტის N 12 განკარგულება

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 7 მარტის N 11 განკარგულება

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 7 მარტის N 10 განკარგულება

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 7 მარტის N 9 განკარგულება

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 1 მარტის N 8 განკარგულება


დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 1 მარტის N 7 განკარგულება

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 1 მარტის N 6 განკარგულება

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 1 თებერვლის N 5 განკარგულება

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 1 თებერვლის N 4 განკარგულება

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 18 იანვრის N 3 განკარგულება

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 18 იანვრის N 2 განკარგულება

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 18 იანვრის N 1 განკარგულება

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის N 51 განკარგულება

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის N 50 განკარგულება

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის N 49 განკარგულება

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 14 დეკემბრის N 48 განკარგულება


დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 14 დეკემბრის N 47 განკარგულება

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 14 დეკემბრის N 46 განკარგულება

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 14 დეკემბრის N 45 განკარგულება

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 ნოემბრის N 44 განკარგულება

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 ნოემბრის N 43 განკარგულება

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 ნოემბრის N 42 განკარგულება

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 ნოემბრის N 41 განკარგულება

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 ნოემბრის N 40 განკარგულება

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 ნოემბრის N 39 განკარგულება

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 ნოემბრის  N 38 განკარგულება

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 24 ოქტომბრის N 37 განკარგულება


დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 სექტემბრის N 35 განკარგულებაFaceBook Twitter Google