საკრებულოს განკარგულებები


დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 18 იანვრის N 3 განკარგულება;

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 18 იანვრის N 2 განკარგულება;

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 18 იანვრის N 1 განკარგულება;

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის N 51 განკარგულება;

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის N 50 განკარგულება;

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის N 49 განკარგულება;

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 14 დეკემბრის N 48 განკარგულება;


დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 14 დეკემბრის N 47 განკარგულება;

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 14 დეკემბრის N 46 განკარგულება;

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 14 დეკემბრის N 45 განკარგულება;

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 ნოემბრის N 44 განკარგულება;

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 ნოემბრის N 43 განკარგულება;

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 ნოემბრის N 42 განკარგულება;

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 ნოემბრის N 41 განკარგულება;

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 ნოემბრის N 40 განკარგულება;

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 ნოემბრის N 39 განკარგულება;

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 ნოემბრის  N 38 განკარგულება;

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 24 ოქტომბრის N 37 განკარგულება;


დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 სექტემბრის N 35 განკარგულება;FaceBook Twitter Google