გვერდები
სხვა დოკუმენტები


საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 5 აპრილი 2019 წელი - იალტის ეკონომიკური ფორუმის თაობაზე

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 25 მარტი 2019 წელი - ქ. ვიტებსკში რიგით მე-8 საერთაშორისო ეკონომიკური ფორუმი "ინოვაციები. ინვესტიციები. პერსპექტივები"

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 11/04/2019 - ტყის აღრიცხვის საველე სამუშაოების დაწყების შესახებ

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2019 წლის 26 მარტის ბრძანება - საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს "გუდაურის სარეკრეაციო ტერიტორიაზე მდებარე მიწის ნაკვეთების (გუდაურის მაღლობების) განაშენიანების რეგულირების გეგმის" სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასებისადმი დაქვემდებარების შესახებ


საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2019 წლის 1 მარტის ბრძანება - შპს "სოლო ენერჯის"  მიერ  წარმოდგენილ,  დუშეთის  მუნიციპალიტეტში, მდინარე არაგვზე 8, 35 მგვტ სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგურის (არაგვი ჰესი და არაგვი 1 ჰესი)  მშენებლობისა  და ექსპლუატაციის  პროექტზე უარის თქმის შესახებ გადაწყვეტილება


საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფელის მეურნეობის მინისტრის 2019 წლის 26 მარტის ბრძანება - საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს "გუდაურის სარეკრეაციო ტერიტორიაზე მდებარე მიწის ნაკვეთების (გუდაურის მაღლობების) განაშენიანების რეგულირების გეგმის" სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასებისადმი დაქვემდებარების შესახებ

ფრაქცია "ქართული ოცნების" თავმჯდომარის გიორგი რუბაშვილის მოხსნებითი ბარათი
FaceBook Twitter Google