გვერდები
სხვა დოკუმენტები


წერილი_მუნიციპალიტეტებს_-_სნო-ჯუთა-როშკა-შატილი-ომალო-ახმეტის_გზა

სნო-ჯუთა-როშკა-შატილი-ომალო-ხადორის ხეობა-ბაწარა-ახმეტას მიმართულებით საავტომობილო გზების მშენებლობა-რეკონსტრუქციის პროექტი - არჭილო-პატარა ბორბალო-ომალოს საავტომობილო გზის მშენებლობის და ექსპლუატაციის გარემოსდაცვითი სკოპინგის ანგარიში

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა - ,,სნო-ჯუთა-როშკა-შატილი-ომალო-ხადორის ხეობა-ბაწარა-ახმეტას მიმართულებით შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების მშენებლობა-რეკონსტრუქციის" არჭილო-პატარა ბორბალო-ომალოს საავტომობილო გზის
იხილეთ დასწრების ბმული

მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე, ვასაჯაროებთ დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიის მიმოწერას საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოსთან სახალხო გმირისა და პოეტ  მიხა ხელაშვილის საფლავის ხელყოფასთან დაკავშირებით.

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიანი განვითარების დოკუმენტი (2020 - 2023)

დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. მენესოს მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. არაგვზე 7,4 მგვტ დადგმული სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგურის (მენესო ჰესი) მშენებლობისა და ექსპლუატაციის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში

დუშეთის მუნიციპალიტეტში 2,9 მგვტ სიმძლავრის "ფშაველა ჰესის"-ს ექსპლუატაცია - სკრინინგის ანგარიში

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სკოპინგის დასკვნა "დუშეთის მუნიციპალიტეტში, შპს "მენესო ჰესის" მდინარე არაგვზე 7,4 მგვტ დადგმული სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგურის (მენესო ჰესის) მშენებლობისა და ექსპლუატაციაზე სკოპინგის დასკვნის გაცემის შესახებ"

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის ბრძანება მცხეთისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტებში, საქართველოს საავტომობილო დეპარტამენტის E-60 ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის ნატახტარი-რუსთავის, ნატახტარი-ჟინვალის მონაკვეთის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტზე სკოპინგის დასკვნის გაცემის შესახებ

დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. მენესოს მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. არაგვზე 7,4 მგვტ დადგმული სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგურის (მენესო ჰესი) მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის ანგარიში

პროექტის განხორციელებადობის კვლევისა და დეტალური გეგმის მომზადება, ნატახტარი რუსთავის მიმართულებით E-60 ა/მაგისტრალისთვის (თბილისის შემოვლითი საავტომობილო გზა). ნატახტარი - ჟინვალის მონაკვეთი - სკოპინგის ანგარიში

დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მესესოს მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. არაგვზე 7,4 მგვტ დადგმული სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგურის (მენესო ჰესი) მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის ანგარიში

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის ბრძანება "დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. მენესოს მიმდებარე ტერიტორიაზე მდ. არაგვზე "შპს მენესო ჰესი"-ს 8,1 მგვტ სიმძლავრის ჰესის (მენესო ჰესი) მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტზე" სკოპინგის დასკვნის გაცემის შესახებ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2018 წლის 7 მარტის N2-136 ბრძანების ძალადაკრგულად გამოცხადების შესახებ

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის ბრძანება დუშეთის მუნიციპალიტეტშ, სოფ. მაღაროსკარში (ვარდისუბანი),  საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ მდ. ფშავის არაგვის ნაპირსამაგრი (ნაპირდაცვითი) სამუშაოების განხორციელბაზე სკრინიგის გადაწყვეტილების შესახებ

დუშეთის მუნიციპალიტეტის, სოფ. ქალილოში, მდ. არაგვის (დაკიდულ დიდთან) ნაპირსამაგრი სამუშაოების პროექტი - სკრინინგის ანგარიში

დუშეთის მუნიციპალიტეტის, სოფ. კორშაში, მდ. ხევსურეთის არაგვის (4 უბანი) ნაპირსამაგრი სამუშაოების პროექტი - სკრინინგის ანგარიში

დუშეთის მუნიციპალიტეტში, სოფ. მაქართას მიმდებარე ტერიტორიაზე სასარგებლო წიაღისეულის, მაქართას მინერალური წყლის მოპოვებაზე სკრინინგის 
გადაწყვეტილების შესახებ


დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ქალილოში მდ.არაგვი (დაკიდებულ ხიდთან) ნაპირსამაგრი სამუშაოების პროექტის ანგარიში

დუშეთის მუნიციპალიტეტის, სოფ. მაღაროსკარში (ვარდისუბანი) მდ. არაგვის ნაპირსამაგრი სამუშაოების პროექტის სკრინინგის ანგარიში

დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. კორშაში მდ. ხევსურეთის არაგვის (4 უბანი) ნაპირესამაგრი სამუშაოების პროექტი - სკრინინგის ანგარიში

სკრინინგის განცხადება - დუშეთის მუნიციპალიტეტში, სოფ. მაქართას მიმდებარე ტერიტორიაზე სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოს სასარგებლო წიაღისეულის (მაქართას მინერალური წყლის) მოპოვების პეოექტი

საქართველოს მთავრობის განკარგულება 2019 წლის 4 დეკემბრის განკარგულება საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასებისგან გათავისუფლების შესახებ

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2019 წლის 21 ნოემბრის ბრძანება საქართველოს  საავტომობილო გზების  დეპარტამენტის  ახმეტის, დუშეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიაზე გამავალი სნო-ჯუთა-როშკა-შატილი-ომალო-ხადორის ხეობა-ბაწარა-ახმეტის მიმართულებით  საავტომობილო გზის მშენებლობა-რეკონსტრუქციის სამუშაოების როშკა- ღელვისვაკის მონაკვეთის მშენებლობისა  და ექსპლუატაციის პროექტზე  სკოპინგის  დასკვნის გაცემის შესახებ
სკოპინგის დასკვნა

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტის 2019 წლის 20 სექტემბრის ბრძანება დაბა ჟინვალის ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობებისა და საკანალიზაციო სისტემის მშენებლობასა და ექსპლუატაციის პროექტზე სკოპინგის დასკვნის გაცემის შესახებ;
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სკოპინგის დასკვნა N 95;

ახმეტის, დუშეთისა და ყაზბეგის ტერიტორიებზე გამავალი სნო-ჯუთა-როშკა-შატილი-ომალო-ხადორის ხეობა-ბაწარა- ახმეტას მიმართულებით ს/გზების მშენებლობა რეკონსტრუქციის სამუშაოების როშკა-ღელისვაკის მონაკვეთის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის ანგარიში

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2019 წლის 15 აგვისტოს ბრძანება დუშეთის მუნიციპალიტეტში, სოფ, ქვეშეთში შპს "პეპო-2017"-ს სასარგებლო წიაღისეულის (ქვიშა-ხრეში) გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობასა და ექსპლუატაციაზე სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ 

საქართველოს ორგანული კანონი შრომის უსაფრთხოების შესახებ

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2019 წლის 27 ივნისის ბრძანება  დუშეთის მუნიციპალიტეტში  სოფ. ლზავიაანთკარის  ხევის  მიმდებარედ შპს "ცენტრის" ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის მოწყობასა და ექსპლუატაციაზე სკრინინგის გადაწყევტილების შესახებ

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2019 წლის 31 მაისის ბრძანება
სკოპინგის დასკვნა #43 - დაბა ფასანაურის საკანალიზაციო სისტემებისა და ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა და ექსპლუატაცია.

დუშეთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების გეგმა - მერები ეკონომიკური ზრდისთვის

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2019 წლის 3 მაისის ბრძანება - შპს "ენერგოტრანსის" "500 კვ ძაბვის ეგხ "ქსანი-სტეფანწმინდას" ექსპლუატაციის პირობების ცვლილებებზე" გარემოსდაცვითი გადაწყევტილების გაცემის შესახებ 

საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 5 აპრილის განკარგულება - საქართველოს მოსახლეობის ბუნებრივი გზით მომარაგების ხელშეწყობისათვის 2019-2021 წლებში განსახორციელებელ ღონისძიებათა შესახებ

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 5 აპრილი 2019 წელი - იალტის ეკონომიკური ფორუმის თაობაზე

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 25 მარტი 2019 წელი - ქ. ვიტებსკში რიგით მე-8 საერთაშორისო ეკონომიკური ფორუმი "ინოვაციები. ინვესტიციები. პერსპექტივები"

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 11/04/2019 - ტყის აღრიცხვის საველე სამუშაოების დაწყების შესახებ

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2019 წლის 26 მარტის ბრძანება - საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს "გუდაურის სარეკრეაციო ტერიტორიაზე მდებარე მიწის ნაკვეთების (გუდაურის მაღლობების) განაშენიანების რეგულირების გეგმის" სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასებისადმი დაქვემდებარების შესახებ


საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2019 წლის 1 მარტის ბრძანება - შპს "სოლო ენერჯის"  მიერ  წარმოდგენილ,  დუშეთის  მუნიციპალიტეტში, მდინარე არაგვზე 8, 35 მგვტ სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგურის (არაგვი ჰესი და არაგვი 1 ჰესი)  მშენებლობისა  და ექსპლუატაციის  პროექტზე უარის თქმის შესახებ გადაწყვეტილება


საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფელის მეურნეობის მინისტრის 2019 წლის 26 მარტის ბრძანება - საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს "გუდაურის სარეკრეაციო ტერიტორიაზე მდებარე მიწის ნაკვეთების (გუდაურის მაღლობების) განაშენიანების რეგულირების გეგმის" სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასებისადმი დაქვემდებარების შესახებ

ფრაქცია "ქართული ოცნების" თავმჯდომარის გიორგი რუბაშვილის მოხსნებითი ბარათი
FaceBook Twitter Google