გვერდები
სხვა დოკუმენტები

ახმეტის, დუშეთისა და ყაზბეგის ტერიტორიებზე გამავალი სნო-ჯუთა-როშკა-შატილი-ომალო-ხადორის ხეობა-ბაწარა- ახმეტას მიმართულებით ს/გზების მშენებლობა რეკონსტრუქციის სამუშაოების როშკა-ღელისვაკის მონაკვეთის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის ანგარიში

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2019 წლის 15 აგვისტოს ბრძანება დუშეთის მუნიციპალიტეტში, სოფ, ქვეშეთში შპს "პეპო-2017"-ს სასარგებლო წიაღისეულის (ქვიშა-ხრეში) გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობასა და ექსპლუატაციაზე სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ 

საქართველოს ორგანული კანონი შრომის უსაფრთხოების შესახებ

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2019 წლის 27 ივნისის ბრძანება  დუშეთის მუნიციპალიტეტში  სოფ. ლზავიაანთკარის  ხევის  მიმდებარედ შპს "ცენტრის" ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის მოწყობასა და ექსპლუატაციაზე სკრინინგის გადაწყევტილების შესახებ

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2019 წლის 31 მაისის ბრძანება
სკოპინგის დასკვნა #43 - დაბა ფასანაურის საკანალიზაციო სისტემებისა და ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა და ექსპლუატაცია.

დუშეთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების გეგმა - მერები ეკონომიკური ზრდისთვის

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2019 წლის 3 მაისის ბრძანება - შპს "ენერგოტრანსის" "500 კვ ძაბვის ეგხ "ქსანი-სტეფანწმინდას" ექსპლუატაციის პირობების ცვლილებებზე" გარემოსდაცვითი გადაწყევტილების გაცემის შესახებ 

საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 5 აპრილის განკარგულება - საქართველოს მოსახლეობის ბუნებრივი გზით მომარაგების ხელშეწყობისათვის 2019-2021 წლებში განსახორციელებელ ღონისძიებათა შესახებ

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 5 აპრილი 2019 წელი - იალტის ეკონომიკური ფორუმის თაობაზე

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 25 მარტი 2019 წელი - ქ. ვიტებსკში რიგით მე-8 საერთაშორისო ეკონომიკური ფორუმი "ინოვაციები. ინვესტიციები. პერსპექტივები"

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 11/04/2019 - ტყის აღრიცხვის საველე სამუშაოების დაწყების შესახებ

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2019 წლის 26 მარტის ბრძანება - საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს "გუდაურის სარეკრეაციო ტერიტორიაზე მდებარე მიწის ნაკვეთების (გუდაურის მაღლობების) განაშენიანების რეგულირების გეგმის" სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასებისადმი დაქვემდებარების შესახებ


საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2019 წლის 1 მარტის ბრძანება - შპს "სოლო ენერჯის"  მიერ  წარმოდგენილ,  დუშეთის  მუნიციპალიტეტში, მდინარე არაგვზე 8, 35 მგვტ სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგურის (არაგვი ჰესი და არაგვი 1 ჰესი)  მშენებლობისა  და ექსპლუატაციის  პროექტზე უარის თქმის შესახებ გადაწყვეტილება


საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფელის მეურნეობის მინისტრის 2019 წლის 26 მარტის ბრძანება - საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს "გუდაურის სარეკრეაციო ტერიტორიაზე მდებარე მიწის ნაკვეთების (გუდაურის მაღლობების) განაშენიანების რეგულირების გეგმის" სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასებისადმი დაქვემდებარების შესახებ

ფრაქცია "ქართული ოცნების" თავმჯდომარის გიორგი რუბაშვილის მოხსნებითი ბარათი
FaceBook Twitter Google