სიახლეები
სიახლეები
დუშეთის მუნიციპალიტეტში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის განხორციელება აქტიურ ფაზაშია
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით გამოყოფილი თანხა ნაწილდება
შემდეგ ინფრასტუქტურულ პროექტებზე:


▪ სასმელი წყლის სისტემები (ჭაბურღილები, წყალსადენები, სათავე ნაგებობები, გამწმენდი ნაგებობები, ჭა და სხვ.)
▪ სარწყავი სისტემები
▪ სანიაღვრე არხები
▪ ნაპირსამაგრი სამუშაოები
▪ გზები
▪ ხიდები, ცხაურები, ხიდბოგირები, გადასასვლელები
▪ გარე განათება
▪ სკოლების მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა
▪ სკოლამდელი დაწესებულებები და შესაბამისი ინვენტარი
▪ ამბულატორიის შენობები
▪ კულტურის ობიექტები
▪ სპორტული ინფრასტრუქტურა, მოედნები და მოედნების ინვენტარი
▪ სკვერები და სველი წერტილები შესაბამისი ინვენტარით
▪ წისქვილების რეაბილიტაცია და შესაბამისი ინვენტარი
▪ სასაფლაოს შემოღობვა
▪ თავშეყრის ადგილები, მოსაცდელები
▪ მინიჰესები და შესაბამისი რეაბილიტაცია/აღდგენა


FaceBook Twitter Google