სიახლეები
სიახლეები
დუშეთის წყალარინების სისტემის დაგეგმილი რეაბილიტაციის სკოპინგი
დღეს, 23 აგვისტოს, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის
მეურნეობის სამინისტროს ორგანიზებით, ქ. დუშეთის წყალარინების სისტემისა და ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის რეაბილიტაცია-მშენებლობის პროექტის სკოპინგის ანგარიშის განხილვა გაიმართა.

➡ პროექტის შესახებ ისაუბრა შპს "საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის" საპროექტო ორგანიზაციის წარმომადგენელმა ალექსანდრე სანაძემ, რომლის თქმითაც ქალაქში თანამედროვე სტანდარტების გათვალისწინებით დაგეგმილია: გამწმენდი ნაგებობის, კოლექტორის, გაბიონების და დამცავი კედლის მშენებლობა.

FaceBook Twitter Google