სიახლეები
სიახლეები
გუდაურის სარეკრეაციო ტერიტორიის ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაციის - გენერალური გეგმისა და განაშენიანების გეგმის დამტკიცების თაობაზე
საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსის 141-ე მუხლის მე-11 ნაწილის თანახმად, 2019 წლის 3 ივნისამდე დამტკიცებული მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმები 2019 წლის 3 დეკემბრამდე მოყვანილ უნდა იქნეს კოდექსისა და შესაბამისი კანონქვემდებარე აქტების მოთხოვნებთან შესაბამისობაში.

განმარტებითი ბარათი
გუდაურის გენერალური გეგმა
გუდაურის ქალაქთმშ. დოკ. ტექსტური ნაწ.
გუდაურის ქალაქთმშ. დოკ. ტექსტური ნაწ.
დანართი 1 გუდაურის გენ. გეგმა. რეგლამენტი
დანართი 2 გუდაურის განაშ. გეგ. რეგლამენტი
დანართი 3 გუდაურის გენერალური გეგმა გრაფ. ნაწ.
დანართი 4 გუდაურის განაშენიანების გეგმა
დანართი 5 საბაზო არეალების მომსახურება სარეკომენდაციო 1
დანართი 6 საბაზო არეალების მომსახურება სარეკომენდაციო


FaceBook Twitter Google