• მთავარი
 • მუნიციპალიტეტი
 • მერია
 • საკრებულო
 • აქტები
 • საჯარო ინფორმაცია
 • კონტაქტი
 • KA EN
  9
  აპრილი
  კატეგორიასაკრებულოს დადგენილება
  ნომერიN9
  9
  აპრილი
  კატეგორიასაკრებულოს დადგენილება
  ნომერიN8
  25
  მარტი
  კატეგორიასაკრებულოს განკარგულება
  ნომერიN9
  17
  მარტი
  კატეგორიასაკრებულოს სხდომის ოქმი
  ნომერიN2
  სულ33ჩანაწერი