• მთავარი
 • მუნიციპალიტეტი
 • მერია
 • საკრებულო
 • აქტები
 • საჯარო ინფორმაცია
 • კონტაქტი
 • KA EN

  საკრებულოს კომისია არის საკრებულოს მუდმივმოქმედი ორგანო, რომელიც იქმნება საკრებულოში საკითხების წინასწარი მომზადების, გადაწყვეტილებათა შესრულებისათვის ხელის შეწყობის, ადგილობრივი თვითმმართველობის აღმასრულებელი ორგანოს, მერიის სტრუქტურული ერთეულების, აგრეთვე მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირების კონტროლის მიზნით.
  დღეისათვის დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში შექმნილია 5 კომისია.

  1. ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისი


  თავმჯდომარე - ალექსანდრე ბუჩუკური

  წევრები:

  ზურაბი დინუაშვილი

  ია ვარსიმაშვილი

  გიორგი თანიაშვილი

  ნიკოლოზი ინაშვილი

  ემზარი მამულაშვილი

  როინი პეტრიაშვილი

  გიორგი რუბაშვილი

  გოჩა რაზიკაშვილი

  კახაბერ ჩიტაური

  ვახტანგი ხარხელაური

  მარიამ ზეიკიძე

   

  2. სამანდატო საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისი


  თავმჯდომარე - გივი ზურაბაშვილი

  წევრები:       

  ზურაბი არაბული

  იოსები ბუჩაშვილი

  ზურაბი დინუაშვილი

  გვანცა ესტატიშვილი

  ნიკოლოზი ინაშვილი

  ქეთევანი კახურაშვილი

  ვაჟა მაჭავარიანი

  ლია როინიშვილი

  გოჩა რაზიკაშვილი

  ელგუჯა უნდილაშვილი

  ხვიჩა გოგოლაური
   

  3. საფინანსო-საბიუჯეტო კომისი


  თავმჯდომარე - ლევანი მწითური

  წევრები:       

  იოსები ბუჩაშვილი

  ხვიჩა გოგოლაური

  გიორგი თანიაშვილი

  ვაჟა ხეოშვილი

  ნანი თეთრუაშვილი

  გიორგი ინაშვილი

  ვაჟა მაჭავარიანი

  ბექა ნათელაშვილი

  ზაქარია ხეხელაშვილი

  გიორგი რუბაშვილი

  ელგუჯა უნდილაშვილი
   

  4. სივრცით ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისი


  თავმჯდომარე - ნუკრი უნდილაშვილი

  წევრები:      

  ია ვარსიმაშვილი

  ემზარი მამულაშვილი

  თამარი მეზვრიშვილი

  ბექა ნათელაშვილი

  როინ პეტრიაშვილი

  ზაზა უნდილაშვილი

  ზაქარია ხეხელაშვილი

  კახაბერ ჩიტაური

  ვაჟა ხეოშვილი

  თამარი ჯავახიშვილი

   

  5. სოციალურ საკითხთა კომისი


  თავმჯდომარე - გიორგი ასლამაზიშვილი

  წევრები:       

  ზურა არაბული

  მარიამ ზეიკიძე

  გვანცა ესტატიშვილი

  თორნიკე თათარაშვილი

  ნანი თეთრუაშვილი

  ქეთევან კახურაშვილი

  თამარი მეზვრიშვილი

  ლია როინიშვილი

  ზაზა უნდილაშვილი

  ვახტანგი ხარხელაური

  თამარი ჯავახიშვილი