• მთავარი
 • მუნიციპალიტეტი
 • მერია
 • საკრებულო
 • აქტები
 • საჯარო ინფორმაცია
 • კონტაქტი
 • KA EN

  საკრებულოს კომისია არის საკრებულოს მუდმივმოქმედი ორგანო, რომელიც იქმნება საკრებულოში საკითხების წინასწარი მომზადების, გადაწყვეტილებათა შესრულებისათვის ხელის შეწყობის, ადგილობრივი თვითმმართველობის აღმასრულებელი ორგანოს, მერიის სტრუქტურული ერთეულების, აგრეთვე მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირების კონტროლის მიზნით.
  დღეისათვის დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში შექმნილია 5 კომისია.

  1. ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისი
  თავმჯდომარე -მამუკა აფციაური

  წევრები:
  ილია ქარჩაიძე

  გია რუბაშვილი

  როინი პეტრიაშვილი

  თამაზი ბექაური

  ხვიჩა ოდიშელიძე

  ზურა არაბული

  დათო ბურდული

  ბექა ნათელაშვილი

  ლუკა ოქრუაშვილი

  ნატო ქარჩაიძე

   

  2. სამანდატო საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისი

  თავმჯდომარე - გივი ზურაბაშვილი

  წევრები:       
  ელგუჯა უნდილაშვილი

  გია ბექაური

  გოჩა რაზიკაშვილი

  გია ნაცვლიშვილი

  მერი ფოლოდაშვილი

  რევაზი ბიტარიშვილი

  თამაზ ბექაური

  ხვიჩა გოგოლაური

  ნანული ქოჩაშვილი

  კახაბერ ჩიტაური

  მამუკა აფციაური

  პაატა წოწკოლაური

  ქეთევან კახურაშვილი

   

  3. საფინანსო-საბიუჯეტო კომისი

  თავმჯდომარე - ქეთევან კახურაშვილი

  წევრები:       
  დავით ბურდული

  რევაზ ბიტარიშვილი

  ნანი თეთრუაშვილი

  გვანცა ხულუზაური

  გიორგი რუბაშვილი

  ზურა არაბული

  ხვიჩა გოგოლაური

  გოჩა რაზიკაშვილი

  ხვიჩა ოდიშელიძე

  ელგუჯა უნდილაშვილი

   

  4. სივრცით ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისი

  თავმჯდომარე - ნუკრი უნდილაშვილი

  წევრები:      
  მერი ფოლოდაშვილი

  ბექა ნათელაშვილი

  ლუკა ოქრუაშვილი

  ნატო ქარჩაიძე

  ზაზა უნდილაშვილი

  ილია ქარჩაიძე

  როინ პეტრიაშვილი

  გვანცა ხულუზაური

  მინდია ჭინჭარაული

  ნანი თეთრუაშვილი

  კახაბერ ჩიტაური

  ბებური გოჩიტაშვილი

  ტარიელ ჩხუტიაშვილი

  მაია გოგინაშვილი

   

  5. სოციალურ საკითხთა კომისი

  თავმჯდომარე - გიორგი ასლამაზიშვილი

  წევრები:       
  ნანული ქოჩაშვილი

  ზაზა ქავთარაძე

  პაატა წოწკოლაური

  ზაზა უნდილაშვილი

  მაია გოგინაშვილი

  მინდია ჭინჭარაული

  გია ბექაური

  ტარიელ ჩხუტიაშვილი

  ბებური გოჩიტაშვილი