• მთავარი
 • მუნიციპალიტეტი
 • მერია
 • საკრებულო
 • აქტები
 • საჯარო ინფორმაცია
 • კონტაქტი
 • KA EN

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ქვეშეთის მიმდებარედ ქვიშა-ხრეშის სამსხვრევ-დამახარისხებელი საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის სკრინინგის განცხადება 

  საქართველოს მთავრობის 2021 წლის, 28 სექტემბრის განკარგულება, "საქართველოს მოსახლეობის ბუნებრივი გაზით მომარაგებით ხელშეწყობისათვის 2022-2024 წლებში განსახორციელებელ ღონისძიებათა შესახებ" 

  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 15 ივლისის ბრძანება დუშეთის მუნიციპალიტეტში, შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ დაბა ფასანაურის საკანალიზაციო სისტემის და ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტზე სკოპინგის დასკვნის გაცემის შესახებ        სკოპინგის დასკვნა

   

  დუშეთის მუნიციპალიტეტში „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ დაბა ფასანაურის საკანალიზაციო სისტემის და ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტზე სკოპინგის დასკვნის გაცემის შესახებ

  შპს "დუშეთის მუნიციპალიტეტის დასუფთავების და კეთილმოწყობის სამსახურის" ლიკვიდაცია

  დუშეთის მუნიციპალიტეტში, სოფ. მაქართას მიმდებარე ტერიტორიაზე მინერალური წყლის მოპოვებაზე სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ

  სნო-ჯუთა-როშკა-შატილი-ომალო-ხადორის ხეობა-ბაწარა-ახმეტას მიმართულებით საავტომობილო გზების მშენებლობა-რეკონსტრუქციის პროექტი - არჭილო-პატარა ბორბალო-ომალოს საავტომობილო გზის მშენებლობის და ექსპლუატაციის გარემოსდაცვითი სკოპინგის ანგარიში

  წერილი_მუნიციპალიტეტებს_-_სნო-ჯუთა-როშკა-შატილი-ომალო-ახმეტის_გზა

  სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა - ,,სნო-ჯუთა-როშკა-შატილი-ომალო-ხადორის ხეობა-ბაწარა-ახმეტას მიმართულებით შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების მშენებლობა-რეკონსტრუქციის" არჭილო-პატარა ბორბალო-ომალოს საავტომობილო გზის
  იხილეთ დასწრების ბმული

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიანი განვითარების დოკუმენტი (2020 - 2023)

  დუშეთის მუნიციპალიტეტში 2,9 მგვტ სიმძლავრის "ფშაველა ჰესის"-ს ექსპლუატაცია - სკრინინგის ანგარიში

  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სკოპინგის დასკვნა "დუშეთის მუნიციპალიტეტში, შპს "მენესო ჰესის" მდინარე არაგვზე 7,4 მგვტ დადგმული სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგურის (მენესო ჰესის) მშენებლობისა და ექსპლუატაციაზე სკოპინგის დასკვნის გაცემის შესახებ"

  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის ბრძანება მცხეთისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტებში, საქართველოს საავტომობილო დეპარტამენტის E-60 ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის ნატახტარი-რუსთავის, ნატახტარი-ჟინვალის მონაკვეთის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტზე სკოპინგის დასკვნის გაცემის შესახებ

  დაბა ფასანაურის წყალარინების სისტემის რეაბილიტაცია (მშენებლობის) და ჩამდინარე წყლების და გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი - სკოპინგის ანგარიში