• მთავარი
 • მუნიციპალიტეტი
 • მერია
 • საკრებულო
 • აქტები
 • საჯარო ინფორმაცია
 • კონტაქტი
 • KA EN

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 1 სექტემბრის #ბ132.132222449 ბრძანებით გამოცხადებული კონკურსის შედეგების შესახებ

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის დასახლებებში საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევის მიზნით დასახლების საერთო კრების/რეგისტრირებულ ამომრჩევლებთან კონსულტაციების ინიცირების შესახებ ბრძანება: ბ132.132230055 ბრძანება:ბ132.132230055-ის დანართი 1ბრძანება:ბ132.132230055-ის დანართი 2

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერების მხარდაჭერის პროგრამით განსაზღვრული ბიზნეს იდეების კონკურსის გამოცხადების თაობაზე

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის, 9 ივლისის, ბრძანება დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ცალკეული ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად ღია კონკურსის გამოცხადების თაობაზე