• მთავარი
 • მუნიციპალიტეტი
 • მერია
 • საკრებულო
 • აქტები
 • საჯარო ინფორმაცია
 • კონტაქტი
 • KA EN

  მუნიციპალური ა.(ა).ი.პ-ები და შ.პ.ს.-ეები

  არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირები

  საქართველოს ორგანული კანონის "ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსით" განსაზღვრული მუნიციპალიტეტის საკუთარი და კანონმდებლობის შესაბამისად მუნიციპატეტისათვის დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად დუშეთის მუნიციპალიტეტის მიერ სხვადასხვა დროს დაფუძნებულია და ფუნქციონირებს შემდეგი არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირები:

  ა(ა)იპ "დუშეთის მუნიციპალიტეტის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრი"
  საიდენტიფიკაციო კოდი: 229325094
  იურიდიული მისამართი: საქართველო, დუშეთი, შოთა რუსთაველის, ქ. N27
  ხელმძღვანელობაზე/წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი: ჯემალ დამაცალაშვილი
  საკონტაქტო ტელეფონი: 598 70 16 01

  ა(ა)იპ "დუშეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი"
  საიდენტიფიკაციო კოდი 229325101
  იურიდიული მისამართი საქართველო, დუშეთი, შ. რუსთაველის, ქ. №27
  ხელმძღვანელობაზე/წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი: ნათია ლაფანაშვილი
  საკონტაქტო ტელეფონი: 0 (346) 22 19 83

  ა(ა)იპ "დუშეთის მუნიციპალიტეტის სასპორტო გაერთიანება"
  საიდენტიფიკაციო კოდი: 429320745
  იურიდიული მისამართი: საქართველო, დუშეთი, სტალინის, ქ. №27
  ხელმძღვანელობაზე/წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი: ლევანი შერმადინი
  საკონტაქტო ტელეფონი: 574 99 99 71

  ა(ა)იპ "დუშეთის მუნიციპალიტეტის ალ. როინაშვილის სახელობის საბიბლიოთეკო გაერთიანება"
  საიდენტიფიკაციო კოდი: 229325717
  იურიდიული მისამართი: საქართველო, დუშეთი. ერეკლე II-ის, ქ. №17
  ხელმძღვანელობაზე/წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი: ნაირა თეთრუაშვილი
  საკონტაქტო ტელეფონი: 599 33 72 55

  ა(ა)იპ "დუშეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური"
  საიდენტიფიკაციო კოდი: 429320790
  იურიდიული მისამართი: საქართველო, დუშეთი, კოსტავას, ქ. №23
  ხელმძღვანელობაზე/წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი: გოდერძი შერმადინი
  საკონტაქტო ტელეფონი: 577 62 75 84  

  ა(ა)იპ "დუშეთის მუნიციპალიტეტის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის და ტურიზმის განვითარების ცენტრი"
  საიდენტიფიკაციო კოდი: 429321995
  იურიდიული მისამართი: საქართველო, დუშეთი, კოსტავას, ქ. N 34
  ხელმძღვანელობაზე/წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი: ბაბუა ალუდაური
  საკონტაქტო ტელეფონი: 557 32 17 48

  ა(ა)იპ "საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის დუშეთის მუნიციპალური ცენტრი"
  საიდენტიფიკაციო კოდი 229326280
  იურიდიული მისამართი საქართველო, დუშეთი, სტალინის, ქ. N69
  ხელმძღვანელობაზე/წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი: თამარ ანდრიაშვილი
  საკონტაქტო ტელეფონი: 0 (346) 22 19 50

  ა(ა)იპ "უფასო სასადილო მზრუნველობამოკლებულთათვის"
  საიდენტიფიკაციო კოდი 229325389
  იურიდიული მისამართი საქართველო, დუშეთი, ერეკლე II-ის, ქ. №17
  ხელმძღვანელობაზე/წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი: თამარ კარიაული
  საკონტაქტო ტელეფონი: 598 36 38 04

  ა(ა)იპ "დუშეთის წყალი"
  საიდენტიფიკაციო კოდი 429324714
  იურიდიული მისამართი საქართველო, ქ. დუშეთი, კოსტავას, ქ. N23
  ხელმძღვანელობაზე/წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი: ვანო ამირიძე
  საკონტაქტო ტელეფონი: 598 72 76 31

  ა(ა)იპ "არაგვის დაცული ლანდშაფტის ადმინისტრაცია"
  საიდენტიფიკაციო კოდი 429327196
  იურიდიული მისამართი საქართველო, ქ. დუშეთი, კოსტავას, ქ. N34
  ხელმძღვანელობაზე/წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი: ნატო წყარუაშვილი
  საკონტაქტო ტელეფონი: 595 00 02 41

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის მიერ მცხეთის, თიანეთის, ყაზბეგის, ახალგორის მუნიციპალიტეტებთან ერთად, ერთობლივად დაფუძნებულია
  ა(ა)იპ ინვესტიციების და ჰუმანიტარული პროექტების გაერთიანება
  საიდენტიფიკაციო კოდი: 436036610
  იურიდიული მისამართი: საქართველო, მცხეთა, დ. აღმაშენებლის, ქ. №99, ბ.8
  ხელმძღვანელობაზე/წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი: გიორგი ატაშვილი
  საკონტაქტო ტელეფონი: 599 48 48 84

   

  შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება

  შპს ,,ავტოსატრანსპორტო საწარმო-2006"
  საიდენტიფიკაციო კოდი 229323666
  იურიდიული მისამართი საქართველო, ქ.დუშეთი, რუსთაველის ქ. 27
  ხელმძღვანელობაზე/წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი: თამაზი ბუჩაშვილი

  ,,დუშეთის მუნიციპალიტეტის პროფილაქტიკის და დეზინფექციის სამსახური"
  საიდენტიფიკაციო კოდი 229278082
  იურიდიული მისამართი საქართველო, ქ.დუშეთი, რუსთაველის ქ. 27
  ხელმძღვანელობაზე/წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი: მარინა ავლახაშვილი

  დუშეთის აგრარული ბაზარი
  საიდენტიფიკაციო კოდი 429320503
  იურიდიული მისამართი საქართველო, ქ.დუშეთი, რუსთაველის ქ. 27
  ხელმძღვანელობაზე/წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი: შორენა სინჯარაძე

  შ.პ.ს. ,,შატილის ამბულატორია"
  საიდენტიფიკაციო კოდი 229279919
  იურიდიული მისამართი საქართველო, დუშეთი, სოფ.შატილი
  ხელმძღვანელობაზე/წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი: მიხეილ ჭინჭარაული
   

  შ.პ.ს. ბარისახოს ამბულატორია
  საიდენტიფიკაციო კოდი 229279839
  იურიდიული მისამართი საქართველო, დუშეთი, სოფ. ბარისახო
  ხელმძღვანელობაზე/წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი: მაკა დარჩია

  ,,არქიტექტორი"
  საიდენტიფიკაციო კოდი 229274683
  იურიდიული მისამართი საქართველო, ქ. დუშეთი რუსთაველის ქ. 37
  ხელმძღვანელობაზე/წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი: გივი წოწკოლაური

  ,,აგრომეურნეობა ჭართალი"
  საიდენტიფიკაციო კოდი 229277047
  იურიდიული მისამართი საქართველო, დუშეთი, სოფ. ჭართალი
  ხელმძღვანელობაზე/წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი: ომარ კედელაშვილი

  შპს ,,მუნიციპალმშენი"
  საიდენტიფიკაციო კოდი 429326543
  იურიდიული მისამართი საქართველო, ქ. დუშეთი, აღმაშენებლის ქ. 27
  ხელმძღვანელობაზე/წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი: ელდარ ხადილაშვილი