• მთავარი
 • მუნიციპალიტეტი
 • მერია
 • საკრებულო
 • აქტები
 • საჯარო ინფორმაცია
 • კონტაქტი
 • KA EN
  20
  ნოემბერი
  დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის პროექტისა და 2024- 2027 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტის საკრებულოს კომისიებში განხილვის გ რ ა ფ ი კ ი

  ✅ დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის პროექტისა და 2024- 2027 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტის საკრებულოს კომისიებში განხილვის გრაფიკი.

  🔷️ სოციალურ საკითხთა კომისია - 21 ნოემბერი, 15:00 საათი. საკრებულოს სხდომათა დარბაზი.

  🔷️ სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისია - 21 ნოემბერი, 12:00 საათი. საკრებულოს სხდომათა დარბაზი.

  🔷️ ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისია - 21 ნოემბერი, 13:00 საათი. საკრებულოს სხდომათა დარბაზი.

  🔷️ საფინანსო-საბიუჯეტო კომისია - 21 ნოემბერი, 15:00 საათი. საკრებულოს სხდომათა დარბაზი.