• მთავარი
 • მუნიციპალიტეტი
 • მერია
 • საკრებულო
 • აქტები
 • საჯარო ინფორმაცია
 • კონტაქტი
 • KA EN

  სსდ საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ „ხანდო-ფასანაურის“ შემოვლითი საავტომობილო გზის მშენებლობა-რეკონსტრუქციის პროექტის შესახებ სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს 2024 წლის 12 ივლისის N 21/7353 წერილი - გამოქვეყნების თარიღი 15.07.2024

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბაზალეთის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლების (ბაზალეთი, პირმისაანი, ვარსიმაანი, უნდილაანთკარი, ჩირდილელიანთკარი, გრიგოლაანთკარი, ჩუბინიანთკარი, ჩანადირთკარი, ნაგლიანთკარი, ყარსიმაანთკარი, საშაბურო, ლაზვიანი, ბაგა, მლაშე, საკრამულო) და მათი მიმდებარე ტერიტორიების სივრცითი განვითარების გეგმა - კონცეფციის საჯარო განცილვა გაიმართა 27 ივნისს - წერილობითი შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენა შესაძლებელი იქნება საჯარო განხილვის ჩატარებიდან 15 სამუშაო დღის ვადაში, სსიპ - სივრცითი და ქალაქთმშენებლობითი განვითარების სააგენტოში, შემდეგ მისამართზე - ქალაქი თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი №154 ან ელექტრონული ფოსტის მისამართზე: sajaro.gankhilvebi@suda.gov.ge; ასევე, დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში, მისამართი: ქ. დუშეთი, რუსთაველის ქ. N27 - გამოქვეყნების თარიღი 27.06.2024

  სსიპ სივრცითი და ქალაქთმშენებლობითი განვითარების სააგენტოს მიერ ხადას ხეობის განაშენიანების გეგმის სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების ანგარიშის და სტრატეგიული დოკუმენტის პროექტის შესახებ სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს 2024 წლის 20 ივნისის N21/6507 წერილი - გამოქვეყნების თარიღი 22.06.2024

  დუშეთის მუნიციპალიტეტში, სოფ. შატილში, ნაპირდაცვითი სამუშაოების დაგეგმილი პროექტის შესახებ სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს წერილი - გამოქვეყნების თარიღი 11.06.2024

  სსიპ სივრცითი და ქალაქმშენებლობითი განვითარების სააგენტოს მიერ სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოში სგშ-ის პროცედურის გავლის მიზნით წარდგენილია დუშეთის მუნიციპალიტეტში ბაზალეთის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლების (ბაზალეთი, პირმისაანი, ვარსიმაანი, უნდილაანთკარი, ჩირდილელიანთკარი, გრიგოლაანთკარი, ჩუბინიანთკარი, ჩანადირთკარი, ნაგლიანთკარი, ყარსიმაანთკარი, საშაბურო, ლაზვიანი, ბაგა, მლაშე, საკრამულო) სივრცითი დაგეგმარების გეგმის სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების სკოპინგის ანგარიშის შესახებ განცხადება. სგშ-ის სკოპინგის ანგარიშის განცხადების შესახებ ინფორმაცია თანდართულ დოკუმენტაციასთან ერთად განთავსებულია გარემოსდაცვით საინფორმაციო პორტალზე - www.ei.gov.ge. პროექტის შესახებ დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე: https://ei.gov.ge/ka/info/8599f4ff-a3bb447a-a331-c95ebc53417b - გამოქვეყნების თარიღი 11.06.2024

  სსიპ სივრცითი და ქალაქთმშენებლობითი განვითარების სააგენტოს დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფელი ჭოპორტის, სოფელი ახატანის ადმინისტრაციული ერთეულების სოფლებისა და მათი მიმდებარე ტერიტორიების სივრცითი დაგეგმარების გეგმის კონცეფციის სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების სკოპინგის ანგარიშის შესახებ სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს 2024 წლის 21 მაისის N 21/5049 წერილი - გამოქვეყნების თარიღი 22.05.2024

  შპს "არაგვი რეზორტის" მიერ წარმოდგენილი სკრინინგის ანგარიშის (დუშეთის მუნიციპალიტეტში, დაბა ფასანაურში ჩამდინარე წყლების გამწნებდი ნაგებობის მოწყობისა და ექსპლუატაციის სკრინინგის განცხადება) შესახებ შპს "ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის" პოზიცია - გამოქვეყნების თარიღი 20.05.2024

  დუშეთის მუნიციპალიტეტში ბაზალეთის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლების (ბაზალეთი, პირმისაანი, ვარსიმაანი, უნდილაანთკარი, ჩირდილელიანთკარი, გრიგოლაანთკარი, ჩუბინიანთკარი, ჩანადირთკარი, ნაგლიანთკარი, ყარსიმაანთკარი, საშაბურო, ლაზვიანი, ბაგა, მლაშე, საკრამულო) სივრცითი დაგეგმარების გეგმის სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების სკოპინგის ანგარიშის შესახებ განცხადება - გამოქვეყნების თარიღი 15.05.2024

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფელი ჭოპორტისა და სოფელი ახატანის ადმინისტრაციული ერთეულების სოფლების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების სივრცითი დაგეგმარების გეგმის სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების ანგარიშის შესახებ განცხადება - გამოქვეყნების თარიღი 15.05.2024

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბაზალეთის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლების (ბაზალეთი, პირმისაანი, ვარსიმაანი, უნდილაანთკარი, ჩირდილელიანთკარი, გრიგოლაანთკარი, ჩუბინიანთკარი, ჩანადირთკარი, ნაგლიანთკარი, ყარსიმაანთკარი, საშაბურო, ლაზვიანი, ბაგა, მლაშე, საკრამულო) და მათი მიმდებარე ტერიტორიების სივრცის დაგეგმარების გეგმის კონცეფციის საჯარო განხილვა - გამოქვეყნების თარიღი 2.05.2024

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ შატილში ნაპირსამაგრი გაბიონის მოწყობის პროექტის სკრინინგის ანგარიში - გამოქვეყნების თარიღი 2.05.2024

  საქართველოს სახელმწიფოს ენერგეტიკული პოლიტიკისა და მისი დანართის - ენერგეტიკისა და კლიმატის ეროვნული ინტეგრირებული გეგმის სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების ანგარიშსა და სტრატეგიული დოკუმენტის პროექტზე რეკომენდაციების გაცემის შესახებ - გამოქვეყნების თარიღი 24.04.2024

  სგშ ანგარიშის საჯარო განხილვა - სსიპ სივრცითი და ქალაქთმშენებლობითი განვითარების სააგენტოს ხადას ხეობის განაშენიანების გეგმის კონცეფციის სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების ანგარიში - გამოქვეყნების თარიღი 23.03.2024

  დამატებითი განცხადება საქართველოს სახელმწიფო ენერგეტიკული პოლიტიკის, ენერგეტიკისა და კლიმატის ეროვნული ინტეგრირებული გეგმის  ანგარიშის შესახებ - თანდართულ დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ, წარუდგინოთ სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოს 2024 წლის 12 აპრილის ჩათვლით მისამართზე: ქ. თბილისი, დ. აღმაშენებლის გამზირი N150 ან ელფოსტაზე: eia@mepa.gov.ge- გამოქვეყნების თარიღი 27.03.2024

  სგშ ანგარიშის საჯარო განხილვა - სსიპ სივრცითი და ქალაქთმშენებლობითი განვითარების სააგენტოს ხადას ხეობის განაშენიანების გეგმის კონცეფციის სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების ანგარიში - გამოქვეყნების თარიღი 21.03.2024

  შპს „არაგვი რეზორტი“ დუშეთის რაიონში, დაბა ფასანაურში, ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის მოწყობა ფდა ექსპლუატაციის პროექტი სკრინინგის ანგარიში -  გამოქვეყნების თარიღი 13.03.2024

  საქართველოს სახელმწიფოს ენერგეტიკული პოლიტიკისა და მისი დანართის - ენერგეტიკისა და კლიმატის ეროვნული ინტეგრირებული გეგმის სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების ანგარიში - გამოქვეყნების თარიღი 5.03.2024

  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N174  - 2024 წლის 29 იანვარი ქ. თბილისი - „საქართველოს მოსახლეობის ბუნებრივი გაზით მომარაგების ხელშეწყობისათვის 2022 – 2024 წლებში განსახორციელებელ ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 29 ოქტომბრის No2120 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე - გამოქვეყნების თარიღი 5.02.2024

  გადაწყვეტილება დუშეთის მუნიციპალიტეტის ჭართალის, ანანურის, ბაზალეთის, გრემისხევის, ჭონქაძის, ჭოპორტისა და ხეობის ადმინისტრაციულ ერთეულებში, თიანეთის მუნიციპალიტეტის ჩეკურაათგორის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ხოფორისა და ჩოლურის ადმინისტრაციულ ერთეულებში, ცაგერის მუნიციპალიტეტის ქვ. ცაგერისა და საირმის ადმისტრაციულ ერთეულებში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკადასტრო აგეგმვითი/აზომვითი სამუშაოებისა და სარეგისტრაციო დოკუმენტაციის მომზადების საფუძველზე შედგენილი მესაკუთრეთა/საკუთრების უფლების რეგისტრაციის მოთხოვნის უფლების მქონე პირთა და მოსარგებლეთა მონაცემების მქონე საკადასტრო რუკის საჯარო გაცნობისათვის გამოქვეყნების შესახებ - გამოქვეყნების თარიღი 2.02.2024

  დუშეთის მუნიციპალიტეტში, შატილი-მუცოს  გზაზე ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობის და  გზის აღდგენის სკრინინგის ანგარიში - სკრინინგის ანგარიშის განცხადების შესახებ ინფორმაცია თანდართულ დოკუმენტაციასთან ერთად განთავსებულია გარემოსდაცვით საინფორმაციო პორტალზე - www.ei.gov.ge. გთხოვთ, დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენა უზრუნველყოთ სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოში 2024 წლის 12 იანვრის ჩათვლით მისამართზე: ქ. თბილისი, დ. აღმაშენებლის გამზირი N150 ან ელ-ფოსტაზე: eia@mepa.gov.ge - გამოქვეყნების თარიღი 27.12.2023

  შპს „კადაკას“ მიერ წარდგენილი დუშეთის მუნიციპალიტეტში შატილი-მუცოს გზაზე მდ. ანდაქის (ანდაქისწყალი) ნაპირსამაგრი სამუშაოების სკრინინგის პროექტის შესახებ სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს 2023 წლის 14 დეკემბრის N 21/10999 წერილი - გამოქვეყნების თარიღი 18.12.2023

  შპს „კადაკას“ მიერ წარდგენილი დუშეთის მუნიციპალიტეტში, შატილი-მუცოს გზაზე ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობის და გზის აღდგენის სკრინინგის ანგარიშის განცხადება, ჰიდროლოგიური ანგარიში და საპროექტო-სახართაღრიცხვო დოკუმენტაცია - გთხოვთ, დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული შენიშვნები და მოსაზრებები წარმოადგინოთ სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოში 2023 წლის 20 დეკემბრის ჩათვლით მისამართზე: ქ. თბილისი, დ. აღმაშენებლის გამზირი №150 ან ელ-ფოსტაზე: eia@mepa.gov.ge - გამოქვეყნების თარიღი 11.12.2023

  სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს გადაწყვეტილება დუშეთის მუნიციპალიტეტის ლაფანაანთკარისა და ჟინვალის ადმინისტრაციულ ერთეულებში, თიანეთის მუნიციპალიტეტის სიონის, თუშურებისა და არტანის ადმინისტრაციულ ერთეულებში, ახმეტის მუნიციპალიტეტის მაღრაანის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბოდბისხევის, გორის მუნიციპალიტეტის ხიდისთავის ადმინისტრაციულ ერთეულში, მესტიის მუნიციპალიტეტის ნაკრასა და დაბა მესტიის ადმინისტრაციულ ერთეულებში, ხულოს მუნიციპალიტეტის ბეშუმის ადმინისტრაციულ ერთეულში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკადასტრო აგეგმვითი/აზომვითი სამუშაოებისა და სარეგისტრაციო დოკუმენტაციის მომზადების საფუძველზე შედგენილი მესაკუთრეთა/საკუთრების უფლების რეგისტრაციის მოთხოვნის უფლების მქონე პირთა და მოსარგებლეთა მონაცემების მქონე საკადასტრო რუკის საჯარო გაცნობისათვის გამოქვეყნების შესახებ - გამოქვეყნების თარიღი 6.12.2023

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის ლევან მწითურის ინიციატივა -„ დუშეთის მუნიციპალიტეტის ლაფანაანთკარის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ აბანოსხევში მდებარე მე-6 ქუჩისთვის აფხაზეთის ომში დაღუპული დუშეთის სწრაფი რეაგირების ბატალიონის სამხედრო მოსამსახურის-კახა მწითურის სახელის მინიჭების შესახებ“ - გამოქვეყნების თარიღი 22.11.2023

  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით მიმდინარე მდგრადი სოფლის მეურნეობის, ირიგაციის და მიწის პროექტი - გამოქვეყნების თარიღი 15.11.2023

  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საჩინოს ადმინისტრაციულ ერთეულში, ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ხაბუმეს ადმინისტრაციულ ერთეულში, ვანის მუნიციპალიტეტის ციხესულორის, ზეინდარისა და გორას ადმინისტრაციულ ერთეულებში, ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ვარციხესა და მეორე ობჩას ადმინისტრაციულ ერთეულებში, თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ჭოგნარის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ცაგერის მუნიციპალიტეტის სპათაგორისა და ალპანას ადმინისტრაციულ ერთეულებში,  ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ითხვისის ადმინისტრაციულ ერთეულში, თიანეთის მუნიციპალიტეტის ღუღულებისა და ჟებოტას ადმინისტრაციულ ერთეულებში, ახმეტის მუნიციპალიტეტის ოჟიოს ადმინისტრაციულ ერთეულში, დუშეთის მუნიციპალიტეტის ქალაქ დუშეთში, ფასანაურის, ქვეშეთისა და მჭადიჯვრის ადმინისტრაციულ ერთეულებში  არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკადასტრო აგეგმვითი/აზომვითი სამუშაოებისა და სარეგისტრაციო დოკუმენტაციის მომზადების საფუძველზე შედგენილი მესაკუთრეთა/საკუთრების უფლების რეგისტრაციის მოთხოვნის უფლების მქონე პირთა და მოსარგებლეთა მონაცემების მქონე საკადასტრო რუკის საჯარო გაცნობისათვის გამოქვეყნების შესახებ - გამოქვეყნების თარიღი 12.11.2023

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიას-ხადას ხეობის განაშენიანების გეგმის კონცეფცია - გამოქვეყნების თარიღი 28.10.2023

  სგშ ანგარიშის საჯარო განხილვა - საქართველოს სახელმწიფოს ენერგეტიკული პოლიტიკის, ენერგეტიკისა და კლიმატის ეროვნული ინტეგრირებული გეგმის სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების ანგარიში - გამოქვეყნების თარიღი: 24.10.2023

  გაცნობებთ, რომ მიმდინარე წლის 31 აგვისტოს მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. საგურამოს ადმინისტრაციული ერთეულის შენობასა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ჭოპორტის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში, ასევე მიმდინარე წლის 1 სექტემბერს დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. არაგვისპირის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობასა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ჟინვალის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში დაგეგმილი საჯარო განხილვები აღარ გაიმართება - გამოქვეყნების თარიღი: 31.08.2023

  ხადის ხეობის განაშენიანების გეგმის კონცეფციის სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების სკოპინგის ანგარიში  -  დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები საზოგადოებას შეუძლია წარუდგინოს სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოს 2023 წლის 15 სექტემბრის ჩათვლით მისამართზე: ქ. თბილისი, დ. აღმაშენებლის გამზირი N150 ან ელ-ფოსტაზე: eia@mepa.gov.ge    -   გამოქვეყნების თარიღი: 25.08.2023

  საერთაშორისო მნიშვნელობის მცხეთა-სტეფანწმინდალარსის საავტომობილო გზის 1. ხანდო-ფასანაურის შემოვლითი გზის, 2. არშა-სტეფანწმინდის შემოვლითი გზის და 3. სტეფანწმინდა - გველეთის გზის მონაკვეთების სკოპინგის ანგარიში - წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ, წარუდგინოთ სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოს 2023 წლის 18 აგვისტოს ჩათვლით

  დუშეთის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ნაღვარევში სს „საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციას“ მიერ „ჩრდილოეთ კავკასია - ამიერკავკასიის“ 1 200 მმ მაგისტრალური გაზსადენის (196-197 კმ-ზე) მდ. არაგვის ნაპირდაცვითი (ნაპირსამაგრი) სამუშაოების განხორციელებაზე სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ

  დუშეთის მუნიციპალიტეტში, ბაზალეთის ადმინისტრაციული ერთეულის ტერიტორიაზე წელიწადში 182 500 კუბ. მ მოცულობის მიწისქვეშა მტკნარი წყლის
  სამეწარმეო მიზნით მოპოვებაზე სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ

  სათემო კავშირების ასოციაცია - დასახლებული პუნქტის სახელდების ცვლილებასთან დაკავშირებით

  სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტო - საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ წარმოდგენილი საქართველოს სახელმწიფოს ენერგეტიკული პოლიტიკისა და მისი დანართის - ენერგეტიკისა და კლიმატის ეროვნული ინტეგრირებული გეგმის სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების სკოპინგის დასკვნა

  დუშეთის მუნიციპალიტეტში, დაბა ფასანაურში სს „საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციის“ მიერ „ვლადიკავკაზ-თბილისის“ მაგისტრალური გაზსადენის 120-121 კმ-ზე მდ. არაგვის ნაპირდაცვითი (ნაპირსამაგრი) სამუშაოების განხორციელებაზე სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ

  „ჩრდილოეთ კავკასია - ამიერკავკასიის“ 1200 მმ მაგისტრალური გაზსადენის 196-197კმ-ზე მდინარე არაგვის მარჯვენა ნაპირის გამაგრების პროექტის სკრინინგის ანგარიში

  დუშეთის მუნიციპალიტეტში, სოფ.მუღურეში, შპს „ჩინეთის სარკინიგზო გვირაბის ჯგუფი კო., ფილიალი საქართველოშის“ ქვეშეთი-კობის გზის I ლოტის (გვირაბის სექცია) მშენებლობის პროექტის ფარგლებში, ნავთობპროდუქტების საცავის ექსპლუატაციაზე სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ

  “ვლადიკავკაზ-თბილისის” მაგისტრალური გაზსადენის 120-121 კმ-ზე მდინარე არაგვის მარცხენა ნაპირის გამაგრების პროექტის სკრინინგის ანგარიში - გთხოვთ, დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარმოდგენა უზრუნველყოთ სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოში 2023 წლის 27 იანვრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge.

  „ჩრდილოეთ კავკასია - ამიერკავკასიის“ 1200 მმ მაგისტრალური გაზსადენის 196-197კმ-ზე მდინარე არაგვის მარჯვენა ნაპირის გამაგრების პროექტის
  სკრინინგის ანგარიში

  დუშეთის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ბაზალეთში, საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ ორი უსახელო ხევის ნაპირდაცვითი (ნაპირსამაგრი) სამუშაოების განხორციელებაზე სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ

  E-60 ავტომაგისტრალის ნატახტარი-რუსთავის (თბილისის შემოვლითი გზა) მონაკვეთის ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთებისა და დეტალური პროექტის მომზადება ნატახტარი - ჟინვალის მონაკვეთი - გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში (ტომი 1, ტომი 2) და საჯარო განხილვის თარიღი

  დუშეთის მუნიციპალიტეტში, სოფ. გომურნის მიმდებარედ შპს ,,ჩინეთის რკინიგზის 23-ე ბიუროს ჯგუფის მუდმივმოქმედი ფილიალის“ ქვეშეთი-კობის საავტომობილო გზის მე-2-ე ლოტის მშენებლობის პროექტის ფარგლებში N3 სამშენებლო ბანაკის ტერიტორიაზე ნავთობპროდუქტების საცავის მოწყობასა და ექსპლუატაციაზე სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ

  დუშეთის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ბაზალეთში, საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ ორი უსახელო ხევის ნაპირდაცვითი (ნაპირსამაგრი) სამუშაოების განხორციელებაზე სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ

  საქართველოს სახელმწიფოს ენერგეტიკული პოლიტიკისა და მისი დანართის - ენერგეტიკისა და კლიმატის ეროვნული ინტეგრირებული გეგმის სკოპინგის განცხადება

  ქვეშეთი-კობის საავტომობილო გზის მე-2-ე ლოტის მშენებლობის პროექტის ფარგლებში სოფელ გომურნის მიმდებარედ N3 სამშენებლო ბანაკის ტერიტორიაზე დიზელის რეზერვუარის მოწყობისა და ექსპლუატაციის გარემოსდაცვითი სკრინინგის განაცხადი

  კობი-ქვეშეთის გზის 1-ლი ლოტის (გვირაბის სექცია) მშენებლობის პროექტის ფარგლებში წკერეს სამშენებლო ბანაკის ტერიტორიაზე (დუშეთის მუნიციპალიტეტი, სოფ. წკერე) ნავთობპროდუქტების საცვის მოწყობის და ექსპლუატაციის სკრინინგის განაცხადი შპს “ჩინეთის სარკინიგზო გვირაბის ჯგუფი“ ფილიალი საქართველოში

  “ვლადიკავკაზ-თბილისის” მაგისტრალური გაზსადენის 120-121 კმ-ზე მდინარე არაგვის მარცხენა ნაპირის გამაგრების პროექტის სკრინინგის ანგარიში გთხოვთ, დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარმოდგენა უზრუნველყოთ სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოში 2022 წლის 14 დეკემბრის ჩათვლით

  გარემოს ეროვნული საგენტოს N485/ს ბრძანება დუშეთის მუნიციპალიტეტში, სოფ. არახვეთის მიმდებარედ, შპს „ჩინეთის რკინიგზის 23-ე ბიუროს ჯგუფი-ს მუდმივმოქმედი ფილიალის“ კობი-ქვეშეთის გზის მე-2 ლოტის მშენებლობის პროექტის ფარგლებში, არახვეთის N1 სამშენებლო (საცხოვრებელი) ბანაკის ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის ექსპლუატაციაზე სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ

  ქვეშეთი-კობის საავტომობილო გზის მე-2-ე ლოტის მშენებლობის პროექტის ფარგლებში სოფელ არახვეთში N1 სამშენებლო ბანაკის ტერიტორიაზე სამეურნეო-ფეკალური წყლების გამწმენდი ნაგებობის ექსპლუატაციის გარემოსდაცვითი სკრინინგის განაცხადი

  ქვეშეთი-კობის საავტომობილო გზის მე-2-ე ლოტის მშენებლობის პროექტის ფარგლებში სოფელ არახვეთში N1 სამშენებლო ბანაკის ტერიტორიაზე სამეურნეო-ფეკალური წყლების გამწმენდი ნაგებობის ექსპლუატაციის გარემოსდაცვითი სკრინინგის განაცხადი

  შ.პ.ს. “მაბი”-ს ინერტული მასალის სამსხვრევ-დამახრისხებელი საწარმოს სკრინინგის ანგარიში დუშეთი, სოფ. მენესოს მიმდებარე ტერიტორია

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური პოლიტიკისა და სოციალური პროგრამების დაგეგმვის მიზნით ბავშვებისა და ბავშვიანი ოჯახების საჭიროებათა კვლევის საბოლოო ანგარიში

  სსიპ ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტოს გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა 

  „Georgia Oil & Gas Limited-ის ფილიალი საქართველოში“ ს/კ 404896047 XIK სახელშეკრულებო ფართობებთან დაკავშირებული პროდუქციიის წილობრივი განაწილების ხელშეკრულების ფარგლებში გარემოზე ზემოქმედების შეფასება  სკოპინგის ანგარიში

  „Georgia Oil & Gas Limited-ის ფილიალი საქართველოში“ ს/კ 404896047 XIQ სახელშეკრულებო ფართობებთან დაკავშირებული პროდუქციიის წილობრივი განაწილების ხელშეკრულების ფარგლებში გარემოზე ზემოქმედების შეფასება გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში

  „Georgia Oil & Gas Limited-ის ფილიალი საქართველოში“ ს/კ 404896047 IXA, XIK და XIL სახელშეკრულებო ფართობებთან დაკავშირებული პროდუქციიის წილობრივი განაწილების ხელშეკრულების ფარგლებში გარემოზე ზემოქმედების შეფასება გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში


  დუშეთის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ხადაში შპს „ჩინეთის რკინიგზის 23-ე ბიუროს ჯგუფი-ს მუდმივმოქმედი ფილიალის“ ქვეშეთი-კობის გზის მე-2 ლოტის მშენებლობის პროექტის ფარგლებში, N3 სამშენებლო ბანაკის ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის მოწყობისა და ექსპლუატაციის სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ

  დუშეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის” დაბა გუდაურის საკანალიზაციო სისტემისა და ჩამდინარე
  წყლების გამწმენდი ნაგებობების ექსპლუატაციის პირობების ცვლილებაზე სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ

  დუშეთის მუნიციპალიტეტში სოფ. ოძისის მიმდებარედ არსებული სასარგებლო წიაღისეულის (ქვიშა-ხრეშის) გადამამუშავებელი საწარმოს ტერიტორიაზე 4.5 ტ ტევადობის ნავთობპროდუქტების საცავის მოწყობის სკრინინგის ანგარიში

  ქვეშეთი-კობის საავტომობილო გზის მე-2-ე ლოტის მშენებლობის პროექტის ფარგლებში სოფელ ხადაში N3 სამშენებლო ბანაკის ტერიტორიაზე სამეურნეო-ფეკალური წყლების გამწმენდი ნაგებობის ექსპლუატაციის გარემოსდაცვითი სკრინინგის განაცხადი  - დანართი 2. წყლის ბიოლოგიური წმენდის აგრეგატის ტექ. პასპორტი

  დუშეთის მუნიციპალიტეტში, სოფ. თვალივის მიმდებარე ტერიტორიაზე, შპს „ეიჩე-რენტალის“ სასარგებლო წიაღისეულის (ქვიშა-ხრეში) გადამამუშავებელი საწარმოს ექსპლუატაციაზე სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ

  ქვეშეთი-კობის საავტომობილო გზის მე-2-ე ლოტის მშენებლობის პროექტის ფარგლებში სოფელ არახვეთში N1 სამშენებლო ბანაკის ტერიტორიაზე სამეურნეო-ფეკალური წყლების გამწმენდი ნაგებობის ექსპლუატაციის გარემოსდაცვითი სკრინინგის განაცხადი

  ქვეშეთი-კობის საავტომობილო გზის მე-2-ე ლოტის მშენებლობის პროექტის ფარგლებში სოფელ ზაქათკარში N2 სამშენებლო ბანაკის ტერიტორიაზე სამეურნეო-ფეკალური წყლების გამწმენდი ნაგებობის ექსპლუატაციის გარემოსდაცვითი სკრინინგის განაცხადი

  ქვეშეთი-კობის საავტომობილო გზის მე-2-ე ლოტის მშენებლობის პროექტის ფარგლებში სოფელ ხადაში N3 სამშენებლო ბანაკის ტერიტორიაზე სამეურნეო-ფეკალური წყლების გამწმენდი ნაგებობის ექსპლუატაციის გარემოსდაცვითი სკრინინგის განაცხადი

  დაბა გუდაურის საკანალიზაციო სისტემისა და ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობისა და ექსპლუატაციის დაზუსტებული პროექტის სკრინინგის ანგარიში

  შპს „ეიჩე- რენტალის“ მიერ წარმოდგენილია დუშეთის მუნიციპალიტეტში, სოფ. თვალივის მიმდებარე ტერიტორიაზე სასარგებლო წიაღისეულის (ქვიშა-ხრეში) გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის სკრინინგის განცხადება

  ქვეშეთი-კობის საავტომობილო გზის მე-2-ე ლოტის მშენებლობის პროექტის ფარგლებში სოფელ არახვეთში N1 სამშენებლო ბანაკის ტერიტორიაზე სამეურნეო-ფეკალური წყლების გამწმენდი ნაგებობის ექსპლუატაციის გარემოსდაცვითი - სკრინინგის განაცხადი

  ქვეშეთი-კობის საავტომობილო გზის მე-2-ე ლოტის მშენებლობის პროექტის ფარგლებში სოფელ არახვეთში N1 სამშენებლო ბანაკის ტერიტორიაზე სამეურნეო-ფეკალური წყლების გამწმენდი ნაგებობის ექსპლუატაციის გარემოსდაცვითი სკრინინგის განაცხადი

  ქვეშ