• მთავარი
 • მუნიციპალიტეტი
 • მერია
 • საკრებულო
 • აქტები
 • საჯარო ინფორმაცია
 • კონტაქტი
 • KA EN

  გაცნობებთ, რომ მიმდინარე წლის 31 აგვისტოს მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. საგურამოს ადმინისტრაციული ერთეულის შენობასა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ჭოპორტის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში, ასევე მიმდინარე წლის 1 სექტემბერს დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. არაგვისპირის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობასა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ჟინვალის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში დაგეგმილი საჯარო განხილვები აღარ გაიმართება - გამოქვეყნების თარიღი: 31.08.2023

  ხადის ხეობის განაშენიანების გეგმის კონცეფციის სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების სკოპინგის ანგარიში  -  დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები საზოგადოებას შეუძლია წარუდგინოს სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოს 2023 წლის 15 სექტემბრის ჩათვლით მისამართზე: ქ. თბილისი, დ. აღმაშენებლის გამზირი N150 ან ელ-ფოსტაზე: eia@mepa.gov.ge    -   გამოქვეყნების თარიღი: 25.08.2023

  საერთაშორისო მნიშვნელობის მცხეთა-სტეფანწმინდალარსის საავტომობილო გზის 1. ხანდო-ფასანაურის შემოვლითი გზის, 2. არშა-სტეფანწმინდის შემოვლითი გზის და 3. სტეფანწმინდა - გველეთის გზის მონაკვეთების სკოპინგის ანგარიში - წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ, წარუდგინოთ სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოს 2023 წლის 18 აგვისტოს ჩათვლით

  დუშეთის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ნაღვარევში სს „საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციას“ მიერ „ჩრდილოეთ კავკასია - ამიერკავკასიის“ 1 200 მმ მაგისტრალური გაზსადენის (196-197 კმ-ზე) მდ. არაგვის ნაპირდაცვითი (ნაპირსამაგრი) სამუშაოების განხორციელებაზე სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ

  დუშეთის მუნიციპალიტეტში, ბაზალეთის ადმინისტრაციული ერთეულის ტერიტორიაზე წელიწადში 182 500 კუბ. მ მოცულობის მიწისქვეშა მტკნარი წყლის
  სამეწარმეო მიზნით მოპოვებაზე სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ

  სათემო კავშირების ასოციაცია - დასახლებული პუნქტის სახელდების ცვლილებასთან დაკავშირებით

  სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტო - საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ წარმოდგენილი საქართველოს სახელმწიფოს ენერგეტიკული პოლიტიკისა და მისი დანართის - ენერგეტიკისა და კლიმატის ეროვნული ინტეგრირებული გეგმის სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების სკოპინგის დასკვნა

  დუშეთის მუნიციპალიტეტში, დაბა ფასანაურში სს „საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციის“ მიერ „ვლადიკავკაზ-თბილისის“ მაგისტრალური გაზსადენის 120-121 კმ-ზე მდ. არაგვის ნაპირდაცვითი (ნაპირსამაგრი) სამუშაოების განხორციელებაზე სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ

  „ჩრდილოეთ კავკასია - ამიერკავკასიის“ 1200 მმ მაგისტრალური გაზსადენის 196-197კმ-ზე მდინარე არაგვის მარჯვენა ნაპირის გამაგრების პროექტის სკრინინგის ანგარიში

  დუშეთის მუნიციპალიტეტში, სოფ.მუღურეში, შპს „ჩინეთის სარკინიგზო გვირაბის ჯგუფი კო., ფილიალი საქართველოშის“ ქვეშეთი-კობის გზის I ლოტის (გვირაბის სექცია) მშენებლობის პროექტის ფარგლებში, ნავთობპროდუქტების საცავის ექსპლუატაციაზე სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ

  “ვლადიკავკაზ-თბილისის” მაგისტრალური გაზსადენის 120-121 კმ-ზე მდინარე არაგვის მარცხენა ნაპირის გამაგრების პროექტის სკრინინგის ანგარიში - გთხოვთ, დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარმოდგენა უზრუნველყოთ სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოში 2023 წლის 27 იანვრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge.

  „ჩრდილოეთ კავკასია - ამიერკავკასიის“ 1200 მმ მაგისტრალური გაზსადენის 196-197კმ-ზე მდინარე არაგვის მარჯვენა ნაპირის გამაგრების პროექტის
  სკრინინგის ანგარიში

  დუშეთის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ბაზალეთში, საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ ორი უსახელო ხევის ნაპირდაცვითი (ნაპირსამაგრი) სამუშაოების განხორციელებაზე სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ

  E-60 ავტომაგისტრალის ნატახტარი-რუსთავის (თბილისის შემოვლითი გზა) მონაკვეთის ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთებისა და დეტალური პროექტის მომზადება ნატახტარი - ჟინვალის მონაკვეთი - გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში (ტომი 1, ტომი 2) და საჯარო განხილვის თარიღი

  დუშეთის მუნიციპალიტეტში, სოფ. გომურნის მიმდებარედ შპს ,,ჩინეთის რკინიგზის 23-ე ბიუროს ჯგუფის მუდმივმოქმედი ფილიალის“ ქვეშეთი-კობის საავტომობილო გზის მე-2-ე ლოტის მშენებლობის პროექტის ფარგლებში N3 სამშენებლო ბანაკის ტერიტორიაზე ნავთობპროდუქტების საცავის მოწყობასა და ექსპლუატაციაზე სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ

  დუშეთის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ბაზალეთში, საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ ორი უსახელო ხევის ნაპირდაცვითი (ნაპირსამაგრი) სამუშაოების განხორციელებაზე სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ

  საქართველოს სახელმწიფოს ენერგეტიკული პოლიტიკისა და მისი დანართის - ენერგეტიკისა და კლიმატის ეროვნული ინტეგრირებული გეგმის სკოპინგის განცხადება

  ქვეშეთი-კობის საავტომობილო გზის მე-2-ე ლოტის მშენებლობის პროექტის ფარგლებში სოფელ გომურნის მიმდებარედ N3 სამშენებლო ბანაკის ტერიტორიაზე დიზელის რეზერვუარის მოწყობისა და ექსპლუატაციის გარემოსდაცვითი სკრინინგის განაცხადი

  კობი-ქვეშეთის გზის 1-ლი ლოტის (გვირაბის სექცია) მშენებლობის პროექტის ფარგლებში წკერეს სამშენებლო ბანაკის ტერიტორიაზე (დუშეთის მუნიციპალიტეტი, სოფ. წკერე) ნავთობპროდუქტების საცვის მოწყობის და ექსპლუატაციის სკრინინგის განაცხადი შპს “ჩინეთის სარკინიგზო გვირაბის ჯგუფი“ ფილიალი საქართველოში

  “ვლადიკავკაზ-თბილისის” მაგისტრალური გაზსადენის 120-121 კმ-ზე მდინარე არაგვის მარცხენა ნაპირის გამაგრების პროექტის სკრინინგის ანგარიში გთხოვთ, დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარმოდგენა უზრუნველყოთ სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოში 2022 წლის 14 დეკემბრის ჩათვლით

  გარემოს ეროვნული საგენტოს N485/ს ბრძანება დუშეთის მუნიციპალიტეტში, სოფ. არახვეთის მიმდებარედ, შპს „ჩინეთის რკინიგზის 23-ე ბიუროს ჯგუფი-ს მუდმივმოქმედი ფილიალის“ კობი-ქვეშეთის გზის მე-2 ლოტის მშენებლობის პროექტის ფარგლებში, არახვეთის N1 სამშენებლო (საცხოვრებელი) ბანაკის ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის ექსპლუატაციაზე სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ

  ქვეშეთი-კობის საავტომობილო გზის მე-2-ე ლოტის მშენებლობის პროექტის ფარგლებში სოფელ არახვეთში N1 სამშენებლო ბანაკის ტერიტორიაზე სამეურნეო-ფეკალური წყლების გამწმენდი ნაგებობის ექსპლუატაციის გარემოსდაცვითი სკრინინგის განაცხადი

  ქვეშეთი-კობის საავტომობილო გზის მე-2-ე ლოტის მშენებლობის პროექტის ფარგლებში სოფელ არახვეთში N1 სამშენებლო ბანაკის ტერიტორიაზე სამეურნეო-ფეკალური წყლების გამწმენდი ნაგებობის ექსპლუატაციის გარემოსდაცვითი სკრინინგის განაცხადი

  შ.პ.ს. “მაბი”-ს ინერტული მასალის სამსხვრევ-დამახრისხებელი საწარმოს სკრინინგის ანგარიში დუშეთი, სოფ. მენესოს მიმდებარე ტერიტორია

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური პოლიტიკისა და სოციალური პროგრამების დაგეგმვის მიზნით ბავშვებისა და ბავშვიანი ოჯახების საჭიროებათა კვლევის საბოლოო ანგარიში

  სსიპ ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტოს გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა 

  „Georgia Oil & Gas Limited-ის ფილიალი საქართველოში“ ს/კ 404896047 XIK სახელშეკრულებო ფართობებთან დაკავშირებული პროდუქციიის წილობრივი განაწილების ხელშეკრულების ფარგლებში გარემოზე ზემოქმედების შეფასება  სკოპინგის ანგარიში

  „Georgia Oil & Gas Limited-ის ფილიალი საქართველოში“ ს/კ 404896047 XIQ სახელშეკრულებო ფართობებთან დაკავშირებული პროდუქციიის წილობრივი განაწილების ხელშეკრულების ფარგლებში გარემოზე ზემოქმედების შეფასება გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში

  „Georgia Oil & Gas Limited-ის ფილიალი საქართველოში“ ს/კ 404896047 IXA, XIK და XIL სახელშეკრულებო ფართობებთან დაკავშირებული პროდუქციიის წილობრივი განაწილების ხელშეკრულების ფარგლებში გარემოზე ზემოქმედების შეფასება გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში


  დუშეთის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ხადაში შპს „ჩინეთის რკინიგზის 23-ე ბიუროს ჯგუფი-ს მუდმივმოქმედი ფილიალის“ ქვეშეთი-კობის გზის მე-2 ლოტის მშენებლობის პროექტის ფარგლებში, N3 სამშენებლო ბანაკის ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის მოწყობისა და ექსპლუატაციის სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ

  დუშეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის” დაბა გუდაურის საკანალიზაციო სისტემისა და ჩამდინარე
  წყლების გამწმენდი ნაგებობების ექსპლუატაციის პირობების ცვლილებაზე სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ

  დუშეთის მუნიციპალიტეტში სოფ. ოძისის მიმდებარედ არსებული სასარგებლო წიაღისეულის (ქვიშა-ხრეშის) გადამამუშავებელი საწარმოს ტერიტორიაზე 4.5 ტ ტევადობის ნავთობპროდუქტების საცავის მოწყობის სკრინინგის ანგარიში

  ქვეშეთი-კობის საავტომობილო გზის მე-2-ე ლოტის მშენებლობის პროექტის ფარგლებში სოფელ ხადაში N3 სამშენებლო ბანაკის ტერიტორიაზე სამეურნეო-ფეკალური წყლების გამწმენდი ნაგებობის ექსპლუატაციის გარემოსდაცვითი სკრინინგის განაცხადი  - დანართი 2. წყლის ბიოლოგიური წმენდის აგრეგატის ტექ. პასპორტი

  დუშეთის მუნიციპალიტეტში, სოფ. თვალივის მიმდებარე ტერიტორიაზე, შპს „ეიჩე-რენტალის“ სასარგებლო წიაღისეულის (ქვიშა-ხრეში) გადამამუშავებელი საწარმოს ექსპლუატაციაზე სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ

  ქვეშეთი-კობის საავტომობილო გზის მე-2-ე ლოტის მშენებლობის პროექტის ფარგლებში სოფელ არახვეთში N1 სამშენებლო ბანაკის ტერიტორიაზე სამეურნეო-ფეკალური წყლების გამწმენდი ნაგებობის ექსპლუატაციის გარემოსდაცვითი სკრინინგის განაცხადი

  ქვეშეთი-კობის საავტომობილო გზის მე-2-ე ლოტის მშენებლობის პროექტის ფარგლებში სოფელ ზაქათკარში N2 სამშენებლო ბანაკის ტერიტორიაზე სამეურნეო-ფეკალური წყლების გამწმენდი ნაგებობის ექსპლუატაციის გარემოსდაცვითი სკრინინგის განაცხადი

  ქვეშეთი-კობის საავტომობილო გზის მე-2-ე ლოტის მშენებლობის პროექტის ფარგლებში სოფელ ხადაში N3 სამშენებლო ბანაკის ტერიტორიაზე სამეურნეო-ფეკალური წყლების გამწმენდი ნაგებობის ექსპლუატაციის გარემოსდაცვითი სკრინინგის განაცხადი

  დაბა გუდაურის საკანალიზაციო სისტემისა და ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობისა და ექსპლუატაციის დაზუსტებული პროექტის სკრინინგის ანგარიში

  შპს „ეიჩე- რენტალის“ მიერ წარმოდგენილია დუშეთის მუნიციპალიტეტში, სოფ. თვალივის მიმდებარე ტერიტორიაზე სასარგებლო წიაღისეულის (ქვიშა-ხრეში) გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის სკრინინგის განცხადება

  ქვეშეთი-კობის საავტომობილო გზის მე-2-ე ლოტის მშენებლობის პროექტის ფარგლებში სოფელ არახვეთში N1 სამშენებლო ბანაკის ტერიტორიაზე სამეურნეო-ფეკალური წყლების გამწმენდი ნაგებობის ექსპლუატაციის გარემოსდაცვითი - სკრინინგის განაცხადი

  ქვეშეთი-კობის საავტომობილო გზის მე-2-ე ლოტის მშენებლობის პროექტის ფარგლებში სოფელ არახვეთში N1 სამშენებლო ბანაკის ტერიტორიაზე სამეურნეო-ფეკალური წყლების გამწმენდი ნაგებობის ექსპლუატაციის გარემოსდაცვითი სკრინინგის განაცხადი

  ქვეშეთი-კობის საავტომობილო გზის მე-2-ე ლოტის მშენებლობის პროექტის ფარგლებში სოფელ ზაქათკარში N2 სამშენებლო ბანაკის ტერიტორიაზე სამეურნეო-ფეკალური წყლების გამწმენდი ნაგებობის ექსპლუატაციის გარემოსდაცვითი სკრინინგის განაცხადი

  დუშეთის მუნიციპალიტეტში, სოფ. თვალივის მიმდებარე ტერიტორიაზე სასარგებლო წიაღისეულის (ქვიშა-ხრეში) გადამამუშავებელი საწარმოს ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის გაცხადება

  ქვეშეთი-კობის საავტომობილო გზის მე-2-ე ლოტის მშენებლობის პროექტის ფარგლებში სოფელ ზაქათკარში N2 სამშენებლო ბანაკის ტერიტორიაზე დიზელის რეზერვუარის მოწყობისა და ექსპლუატაციის გარემოსდაცვითი სკრინინგის განაცხადი

  კობი-ქვეშეთის გზის 1-ლი ლოტის (გვირაბის სექცია) მშენებლობის პროექტის ფარგლებში წკერეს სამშენებლო ბანაკის ტერიტორიაზე სამეურნეო-ფეკალური წყლების გამწმენდი ნაგებობის მოწყობის და ექსპლუატაციის სკრინინგის განაცხადი

  ქვეშეთი-კობის საავტომობილო გზის მე-2-ე ლოტის მშენებლობის პროექტის ფარგლებში სოფელ არახვეთში N1 სამშენებლო ბანაკის ტერიტორიაზე სამეურნეო-ფეკალური წყლების გამწმენდი ნაგებობის ექსპლუატაციის გარემოსდაცვითი სკრინინგის განაცხადი

  დუშეთის მუნიციპალიტეტი, სოფ. თვალივის მიმდებარე ტერიტორიაზე, სასარგებლო წიაღისეულის (ქვიშა-ხრეშის) გადამამუშავებელი საწარმო მოწყობისა და ექსპლუატაციის სკრინინგის განცხადება

  „Georgia Oil & Gas Limited-ის ფილიალი საქართველოში“ ს/კ 404896047  -   XIQ სახელშეკრულებო ფართობებთან დაკავშირებული პროდუქციიის წილობრივი განაწილების ხელშეკრულების ფარგლებში გარემოზე ზემოქმედების შეფასება სკოპინგის ანგარიში

  „Georgia Oil & Gas Limited-ის ფილიალი საქართველოში“ ს/კ 404896047   -  XIK სახელშეკრულებო ფართობებთან დაკავშირებული პროდუქციიის წილობრივი განაწილების ხელშეკრულების ფარგლებში გარემოზე ზემოქმედების შეფასება სკოპინგის ანგარიში

  „Georgia Oil & Gas Limited-ის ფილიალი საქართველოში“ ს/კ 404896047  -   IXA, XIK და XIL სახელშეკრულებო ფართობებთან დაკავშირებული პროდუქციიის წილობრივი განაწილების ხელშეკრულების ფარგლებში გარემოზე ზემოქმედების შეფასება სკოპინგის ანგარიში

  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის ბრძანება - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ახმეტის, დუშეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიებზე გამავალი სნო-ჯუთა-როშკა-შატილი- ომალოხადორის ხეობა-ბაწარა-ახმეტის მიმართულებით საავტომობილო გზის მშენებლობა რეკონსტრუქციის სამუშაოების როშკა-ღელისვაკის მონაკვეთის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტზე სკოპინგის დასკვნის გაცემის შესახებ’’, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2019 წლის 21 ნოემბრის N 2-1118 ბრძანების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი - დუშეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეების სოციალური დახმარებისა და ჯანდაცვის 2022 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ 

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი - „დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების თაობაზე“ დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021  წლის 21 დეკემბრის № 21  დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი - “დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირების და საკრებულოს აპარატის პროფესიულ მოხელეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრის და საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ” დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის  21 დეკემბრის N23 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2021 წლის 30 დეკემბრის ბრძანება "ქ. დუშეთის, ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობებისა და საკანალიზაციო სისტემის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის მროექტზე სკოპინგის დასკვნის გაცემის შესახებ" საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2019 წლის 13 სექტემბრის N2-894 ბრძანების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

  "დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულს 2020 წლის 25 დეკემბრის N 26 დადგენი;ებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე            დანართი 1          განმარტებითი ბარათი

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების თაობაზე

  „დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირების და საკრებულოს აპარატის პროფესიულ მოხელეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრის და საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 9 თებერვლის N12 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირების და საკრებულოს აპარატის პროფესიულ მოხელეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრის და საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტზე „დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების თაობაზე“ დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 ნოემბრის №35 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

  „დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების თაობაზე“ დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 ნოემბრის №35 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

  გუდაურის სარეკრეაციო ტერიტორიაზე მდებარე მიწის ნაკვეთების „გუდაურის მაღლობების“ გრგ პროექტის სგშ ანგარიშის პროექტის საჯარო განხილვის ოქმი

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ქვეშეთის მიმდებარედ ქვიშა-ხრეშის სამსხვრევ-დამახარისხებელი საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის სკრინინგის განცხადება 

  საქართველოს მთავრობის 2021 წლის, 28 სექტემბრის განკარგულება, "საქართველოს მოსახლეობის ბუნებრივი გაზით მომარაგებით ხელშეწყობისათვის 2022-2024 წლებში განსახორციელებელ ღონისძიებათა შესახებ" 

  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 15 ივლისის ბრძანება დუშეთის მუნიციპალიტეტში, შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ დაბა ფასანაურის საკანალიზაციო სისტემის და ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტზე სკოპინგის დასკვნის გაცემის შესახებ        სკოპინგის დასკვნა

   

  დუშეთის მუნიციპალიტეტში „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ დაბა ფასანაურის საკანალიზაციო სისტემის და ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტზე სკოპინგის დასკვნის გაცემის შესახებ

  შპს "დუშეთის მუნიციპალიტეტის დასუფთავების და კეთილმოწყობის სამსახურის" ლიკვიდაცია

  დუშეთის მუნიციპალიტეტში, სოფ. მაქართას მიმდებარე ტერიტორიაზე მინერალური წყლის მოპოვებაზე სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ

  სნო-ჯუთა-როშკა-შატილი-ომალო-ხადორის ხეობა-ბაწარა-ახმეტას მიმართულებით საავტომობილო გზების მშენებლობა-რეკონსტრუქციის პროექტი - არჭილო-პატარა ბორბალო-ომალოს საავტომობილო გზის მშენებლობის და ექსპლუატაციის გარემოსდაცვითი სკოპინგის ანგარიში

  წერილი_მუნიციპალიტეტებს_-_სნო-ჯუთა-როშკა-შატილი-ომალო-ახმეტის_გზა

  სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა - ,,სნო-ჯუთა-როშკა-შატილი-ომალო-ხადორის ხეობა-ბაწარა-ახმეტას მიმართულებით შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების მშენებლობა-რეკონსტრუქციის" არჭილო-პატარა ბორბალო-ომალოს საავტომობილო გზის
  იხილეთ დასწრების ბმული

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიანი განვითარების დოკუმენტი (2020 - 2023)

  დუშეთის მუნიციპალიტეტში 2,9 მგვტ სიმძლავრის "ფშაველა ჰესის"-ს ექსპლუატაცია - სკრინინგის ანგარიში

  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სკოპინგის დასკვნა "დუშეთის მუნიციპალიტეტში, შპს "მენესო ჰესის" მდინარე არაგვზე 7,4 მგვტ დადგმული სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგურის (მენესო ჰესის) მშენებლობისა და ექსპლუატაციაზე სკოპინგის დასკვნის გაცემის შესახებ"

  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის ბრძანება მცხეთისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტებში, საქართველოს საავტომობილო დეპარტამენტის E-60 ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის ნატახტარი-რუსთავის, ნატახტარი-ჟინვალის მონაკვეთის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტზე სკოპინგის დასკვნის გაცემის შესახებ

  დაბა ფასანაურის წყალარინების სისტემის რეაბილიტაცია (მშენებლობის) და ჩამდინარე წყლების და გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი - სკოპინგის ანგარიში